výsledky voleb do školské rady

kandidátní listina pro volby do nové školské rady

volby do nové školské rady

kolektivní smlouva

žákovská rada - poradní sbor 2023/2024

Výroční zpráva o činnosti ve šk.roce 2022/2023

termín pro opravné závěrečné zkoušky - prosinec

Výroční zpráva o činnosti ve šk.roce 2021/2022

Zpráva o činnosti organizace za rok 2021

Zpráva o činnosti organizace za rok  2020

Výroční zpráva o činnosti ve šk.roce 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti ve šk.roce 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti ve šk.roce 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti ve šk.roce 2017/2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Školní řád

Rychlé odkazy