termín pro opravné závěrečné zkoušky - prosinec

vyhlášení 4.kola přijímacího řízení - přihlášky do 31.srpna 2022

termín pro rozdílové zkoušky - srpen 2022

termín pro opravné zkoušky - srpen 2022

termíny pro opravné maturitní zkoušky - září

termíny pro opravné závěrečné zkoušky - září

Vyhlášení 3.kola přijímacího řízení 2022/2023 do 24.6.2022

Zpráva o činnosti organizace za rok 2021

Zpráva o činnosti organizace za rok  2020

Výroční zpráva o činnosti ve šk.roce 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti ve šk.roce 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti ve šk.roce 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti ve šk.roce 2017/2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Školní řád

Rychlé odkazy