Prohlášení o přístupnosti stránek

Tvůrce internetových stránek prohlašuje, že tyto internetové stránky byly vytvořeny s ohledem na dnes dostupné metodiky zabývající se přístupností na webu. Uživatelům nejsou záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadnit. V případě, že narazíte na problém, který Vám neumožní prohlížení stránek, prosíme Vás o kontaktování a my se pokusíme problém odstranit.

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C XHTML 1.1 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 2.1). Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině dnes používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Výjimky

Jako doplňující informace mohou být ve stránkách umístěny galerie fotografií, ve kterých zlepšujeme komfort uživatelů otevíráním plných velikostí fotografií do nových oken javascriptem (pričemž funkčnost je pro uživatele bez javascriptu zajištěna standardním odkazem).

Kontakt na technického správce webu

Bohumil Dach
Havlíčkova 94
342 01 Sušice

E-mail: tichy@hsd.cz
Telefon: +420 731 589 034

Rychlé odkazy