Uchazeč o studium

SOŠ a SOU Sušice

má dlouholetou tradici, nabízí širokou škálu

  • tříletých učebních oborů zakončených výučním listem a

  • čtyřletých studijních oborů zakončeným maturitní zkouškou.

Úspěšní absolventi tříletých učebních oborů mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu a dodělat si maturitu.

Rychlé odkazy