O škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice

je významným poskytovatelem středního vzdělání v podhůří Šumavy. Škola má dlouholetou tradici vzdělání v oborech s výučním listem
a v oborech s maturitní zkouškou v regionu sušicka. Ne náhodou oslavila škola v roce 2013 120 let trvání. Současná podoba školy vznikla v roce 2004 spojením dvou samostatných škol v jeden subjekt, který pokračuje ve výuce tradičních oborů a zavádí výuku oborů nových, jejichž zaměření je jedinečné v ČR.

Rychlé odkazy