Kontaktní údaje

Mapa objektů SOŠ a SOU Sušice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, Sušice, 342 01

Telefon: +420 376 524 662

E-mail: skola@sossusice.cz

ID datové schránky: u83dsv5

Číslo účtu:  7732351/0100 KB a.s.

Identifikační údaje: IČO - 00077615, DIČ - CZ00077615, IZO - 107840308, RED_IZO - 600009416

Právní forma: Příspěvková organizace

 

Vedení školy

Funkce Jméno a příjmení Telefonní číslo/vnitřní linka E-mail
Ředitel školy Ing. Jaromír Kolář 376 326 376/102
732 320 199
kolar@sossusice.cz
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování a kontaktní pracovník pro ŠPZ Mgr. Jaroslav Pavelec 376 326 375/103
778 407 210
pavelec@sossusice.cz
Zástupkyně ředitele pro praktické vyučování Ing. Miroslava Hosnedlová 376 326 374/104
739 968 979
hosnedlova@sossusice.cz
Vedoucí technicko-ekonomického úseku Ing. Pavla Holmanová 376 326 373/129
608 071 171
holmanovap@sossusice.cz
Vedoucí vychovatel Bohumil Prchal 376 524 802, 778 469 911 prchal@sossusice.cz
Sekretariát, asistentka ředitele Ivana Kodýdková 376 524 662/101
376 526 830
376 382 567
kodytkova@sossusice.cz

Pracoviště teoretického vyučování
U Kapličky 761, Sušice

Jméno a příjmení

Telefonní číslo/vnitřní linka

E-mail

Konzultační hodiny
LT – lichý týden
ST – sudý týden

Ing. Jaromír Kolář

376 326 376/102

kolar@sossusice.cz

 

Ing. Eva Beníšková
třídní učitelka 1.PV

376 326 391/121

beniskova@sossusice.cz

LT:  St  12:40 – 13:25 
ST: Po  12:40 – 13:25 

Ing. Josef Bulín
třídní učitel 1.A/E

  606 864 140

bulin@sossusice.cz

LT: Út 11:45 - 12:30 

Helena Cinegrová
asistentka pedagoga

376 326 385/115

cinegrova@sossusice.cz

 

Ing. Jana Dobšovičová
třídní učitelka 1.KA/K

376 326 393/123

dobsovicova@sossusice.cz

 

Ing. Zdeněk Donoval

376 326 382/112

donoval@sossusice.cz

LT/ST: Čt 11:50 – 12:35

Bc. Pavla Dušková

 

duskova@sossusice.cz

 

Ing. Marie Hlaváčová
třídní učitelka 1.CR

376 326 387/117

hlavacovam@sossusice.cz

ST: Út 11:00 – 11:45 

Mgr. Marie Holá
třídní učitelka 1.D/DE

 

hola@sossusice.cz

 

Ing. Miroslava Hosnedlová

376 326 374/104

hosnedlova@sossusice.cz

 

Jaroslav Janda

376 326 388/118 

janda@sossusice.cz

 

Ing. Jarmila Jirovcová

376 326 386/116

jirovcova@sossusice.cz

LT: Út 11:00 – 11:45

Ing. Kateřina Karasová
třídní učitelka 3.KA/K

376 326 395/125

karasova@sossusice.cz

LT: St 13:30 – 14:15

ST: Út 13:30 – 14:15

Mgr. Vladimíra Kastnerová
třídní učitelka 1.P/PT

376 326 383/113

kastnerova@sossusice.cz

LT/ST: Po 12:40 – 13:25

PhDr. Eva Kolačná
třídní učitelka 2.SC/ET

376 326 395/125

kolacna@sossusice.cz

LT/ST: Út 12:40 – 13:25 

Bc. Lucie Kožnarová

 

koznarova@sossusice.cz

 

PaedDr. Zdeňka Krčmová
třídní učitelka 2.D/DE

376 326 384/114

krcmova@sossusice.cz

ST: Po 12:40 – 13:30 

Mgr. Ingrid Krumpová
třídní učitelka 1.SU a 3.SU

376 326 392/122

krumpova@sossusice.cz

LT/ST: Po 12:40 – 13:25 

Ing. Věra Linzmajerová
třídní učitelka 2.P/PT

376 326 393/123

linzmajerova@sossusice.cz

ST: Po 14:15 – 15:00

 

     

Ing. Věra Marešová
třídní učitelka 2.ZP

376 326 391/121

maresova@sossusice.cz

LT: Po 11:50 – 12:35 

ST: Po 12:40 – 13:25

Ing. Mgr. Petr Mařík
třídní učitel 3.D/DE/E;
školní metodik prevence

376 326 394/124

marik@sossusice.cz

LT: Čt 12:40 – 13:25

Mgr. Mária Němcová

376 326 386/116

nemcova@sossusice.cz

 

Mgr. Jaroslav Pavelec
výchovný poradce

376 326 375/103

pavelec@sossusice.cz

LT: Út 13:30 – 14:15 

Mgr. Andrea Petříková
třídní učitelka 1.I/T/Z

376 326 383/113

andrea.petrikova@sossusice.cz

LT/ST: Út 11:00 – 11:45 

Ing. Libuše Podzemská
třídní učitelka 1.SC a 4.SC

376 326 385/115

podzemska@sossusice.cz

LT/ST: Po 12:40 – 13:25 

Mgr. Jaromír Potužák

376 326 394/124

potuzak@sossusice.cz

LT: Pá 10:00 – 11:00
ST: Pá 11:00 – 11:45

Bc. Jaromír Potužák (Jr.)

376 326 394/124

potuzakj@sossusice.cz

 

Libuše Rohn

376 326 393/123

rohn@sossusice.cz

LT: Út 11:50 – 12:35
ST: St 11:00 – 11:45

Mgr. Anna Řáhová

376 326 392/122, 721 019 818

an.rahova@seznam.cz, rahova@sossusice.cz

LT/ST: St 13:00 – 14:00

Ing. Jana Říčková
třídní učitelka 4.CR/ET

376 326 387/117

rickova@sossusice.cz

ST: Út 12:40 – 13:25

Ing. Marie Skalová
třídní učitelka 2.KA/K

376 326 395/125

skalova@sossusice.cz

ST: St 13:30 – 14:15
LT: Čt 12:40 – 13:25

Ing. Pavla Skýpalová

 

skypalova@sossusice.cz

 

Mgr. Jaroslav Šroub

376 326 388/118

sroub@sossusice.cz

Po předchozí domluvě

Ing. Jan Švec
třídní učitel 2.A/I/T

376 326 388/118

jan.svec@sossusice.cz

LT/ST: Po 11:00 – 11:45

Ing. Stanislav Švíka
třídní učitel 3.A/I

376 326 388/118

svika@sossusice.cz

LT: Po 11:50 – 12:35
ST: Čt 12:40 – 13:25

PaedDr. Zdeňka Vávrů

376 326 389/119

vavru@sossusice.cz

LT/ST: St 11:50 – 12:35

Mgr. Eva Vejvodová
třídní učitelka 2.CR

376 326 389/119

vejvodova@sossusice.cz

LT/ST: Po 13:00 – 14:00

Mgr. Jiří Vlček
třídní učitel 3.CR/SC

376 326 394/124

vlcek@sossusice.cz; facebook@sossusice.cz

LT/ST: St 13:45 – 14:45

Ing. Jan Volák

376 326 390/120

volak@sossusice.cz

LT/ST: Čt 14:20 – 15:05

Jana Zdeňková
asistentka pedagoga

 

zdenkova@sossusice.cz

 

 

Pracoviště praktického vyučování
(odborného výcviku)
dílny, U Kapličky 761, Sušice

Funkce Jméno a příjmení Telefonní číslo/vnitřní linka E-mail
Vedoucí učitel OV Josef Chalupka 376 326 379/109
775 445 083
chalupka@sossusice.cz
Učitel OV Vítězslav Bálek 376 326 379/109 balek@sossusice.cz
Učitel OV Miroslav Gregor 376 326 379/109 gregor@sossusice.cz
Učitel OV a praxe Jaroslav Janda 376 326 379/109 janda@sossusice.cz
Učitel OV Bc. Jiří Kůrka 376 326 379/109
778 469 915
jiri.kurka@sossusice.cz
Učitel OV Petr Novák 376 326 379/109
778 469 916
petr.novak@sossusice.cz
Skladník Václav Pícha 376 326 381/111 picha@sossusice.cz
Učitel OV Václav Šimáček 376 326 379/109 simacek@sossusice.cz
Učitel OV Jan Švec 376 326 379/109 svec@sossusice.cz
Vedoucí autoškoly Vladimír Švehla 376 326 379/109
778 469 914
vladimir.svehla@sossusice.cz

PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
(ODBORNÉHO VÝCVIKU)
Na Hrázi 742, Sušice

Funkce Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Učitel praxe Ing. Josef Bulín 376 526 603 bulin@sossusice.cz
Učitel OV Jan Hrach 376 526 603 hrach@sossusice.cz
Učitel OV Daniel Kolář 376 526 603 daniel.kolar@sossusice.cz
Učitel OV Michal Pretl 376 526 603 pretl@sossusice.cz
Učitel OV Bc. Karel Šperl 376 526 603 sperl@sossusice.cz

PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
(ODBORNÉHO VÝCVIKU)
Kadeřnictví, Na Burince 350, Sušice

Funkce Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Vedoucí učitelka OV Ing. Pavla Skýpalová 376 524 293 skypalova@sossusice.cz
Učitelka OV Vladimíra Havlíková 376 524 293 havlikova@sossusice.cz
Učitelka OV Bc. Jiřina Paučíková 376 524 293 paucikova@sossusice.cz
Učitelka OV Silvie Rosenzweigová 376 524 293 rosenzweigova@sossusice.cz

PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
(ODBORNÉHO VÝCVIKU)
Kadeřnictví Volšovská 1 139, Sušice

Funkce Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Učitelka OV   777 467 819  

PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
(ODBORNÉHO VÝCVIKU)
Kuchař-číšník, Volšovská 1 139, Sušice

Funkce Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Učitel OV Rostislav Petřík 376 520 279
778 469 913
petrik@sossusice.cz

Kavárna u školy
U Kapličky 761, Sušice

Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Valéria Verbírová 376 326 397/127  

Učňovský bufet
Poštovní 9, Sušice

Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Bohumila Kubíčková 775 421 166  

TECHNICKO-EKONOMICKÝ ÚSEK
U KAPLIČKY 761, SUŠICE

Jméno a příjmení Telefonní číslo/vnitřní linka E-mail
Ing. Pavla Holmanová
vedoucí TEÚ
376 326 373/129
608 071 171
holmanovap@sossusice.cz
Ludmila Nohová
hlavní účetní
376 326 372/106 ucetni@sossusice.cz
Jaroslava Hlaváčová
referentka majetkové správy
376 326 378/108 hlavacova@sossusice.cz
Iveta Kratochvílová
účetní referentka
376 326 372/106 kratochvilova@sossusice.cz
Eliška Schartnerová
mzdová účetní/přihlašování a platby za stravu

376 326 377/107

778 973 716

mzdy@sossusice.cz

jidelna@sossusice.cz

DOMOV MLÁDEŽE
VOLŠOVSKÁ 1 139, SUŠICE

Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Bohumil Prchal
zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování
376 524 802
778 469 911
prchal@sossusice.cz
Miluše Kolářová
noční vrátná
376 524 802  
Jindra Krčmářová
vychovatelka
376 524 802  
Petr Prosser
domovník
376 555 020  

ŠKOLNÍ JÍDELNA
VOLŠOVSKÁ 1 139, SUŠICE

Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Eliška Schartnerová
přihlašování a platby za stravu
778 973 716

jidelna@sossusice.cz

Blanka Vondrášková

kuchařka

376 524 801  
Helena Hájková
kuchařka
376 524 801  
Renata Štěpánová
kuchařka
376 524 801  
Marie Švecová
vedoucí kuchyně
376 524 801  

Rychlé odkazy