Kontaktní údaje

Mapa objektů SOŠ a SOU Sušice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, Sušice, 342 01

Telefon: +420 376 524 662

E-mail: skola@sossusice.cz

ID datové schránky: u83dsv5

Číslo účtu:  7732351/0100 KB a.s.

Identifikační údaje: IČO - 00077615, DIČ - CZ00077615, IZO - 107840308, RED_IZO - 600009416

Právní forma: Příspěvková organizace

 

Vedení školy

Funkce Jméno a příjmení Telefonní číslo/vnitřní linka E-mail
Ředitel školy Ing. Jaromír Kolář 376 326 376/102
732 320 199

kolar@sossusice.cz

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování a kontaktní pracovník pro ŠPZ Mgr. Jaroslav Pavelec 376 326 375/103
778 407 210

pavelec@sossusice.cz

Zástupkyně ředitele pro praktické vyučování Ing. Miroslava Hosnedlová 376 326 374/104
739 968 979

hosnedlova@sossusice.cz

Vedoucí technicko-ekonomického úseku Ing. Pavla Holmanová 376 326 373/129
608 071 171

holmanovap@sossusice.cz

Vedoucí vychovatel Bohumil Prchal 376 524 802, 778 469 911

prchal@sossusice.cz

Sekretariát, asistentka ředitele Ivana Kodýdková 376 524 662/101
376 526 830
376 382 567

kodytkova@sossusice.cz

Pracoviště teoretického vyučování
U Kapličky 761, Sušice

Jméno a příjmení Telefonní číslo/vnitřní linka E-mail Konzultační hodiny
LT – lichý týden
ST – sudý týden
Ing. Eva Beníšková
třídní učitelka 1.P/PT/PV
376 326 391/121 beniskova@sossusice.cz  
Ing. Aleš Bráza 376 326 383/113 braza@sossusice.cz  
Ing. Josef Bulín
třídní učitel 3.A/E
376 326 383/113, 606 864 140 bulin@sossusice.cz  
Ing. Jana Dobšovičová
třídní učitelka 3.KA/K
376 326 393/123 dobsovicova@sossusice.cz  
Ing. Zdeněk Donoval 376 326 382/112 donoval@sossusice.cz  
Bc. Pavla Dušková
třídní učitelka 2.SU
376 326 392/122 duskova@sossusice.cz  
Ing. Marie Hlaváčová
třídní učitelka 3.CR
376 326 387/117 hlavacovam@sossusice.cz  
JUDr. Pavla Hollmann   hollmann@sossusice.cz  
Jaroslav Janda 376 326 388/118 janda@sossusice.cz  
Mgr. Johanka Jelínková
třídní učitelka 1.I/K
  jelinkova@sossusice.cz  
Ing. Jarmila Jirovcová 376 326 386/116 jirovcova@sossusice.cz  
Ing. Kateřina Karasová
třídní učitelka 2.KA/K
376 326 395/125 karasova@sossusice.cz  
PhDr. Eva Kolačná
třídní učitelka 4.SC/ET
376 326 395/125 kolacna@sossusice.cz  
Bc. Lucie Kožnarová, DiS. 376 326 390/120 koznarova@sossusice.cz  
PaedDr. Zdeňka Krčmová
třídní učitelka 1.DE/E
376 326 384/114 krcmova@sossusice.cz  
Mgr. Ingrid Krumpová
třídní učitelka 3.SU
376 326 392/122 krumpova@sossusice.cz  
Ing. Ondřej Lerch
třídní učitel 1.SC/ET
  lerch@sossusice.cz  
Mgr. Marie Lexová
třídní učitelka 1.D a 3.D/DE
376 326 390/120 lexova@sossusice.cz  
Ing. Věra Linzmajerová
třídní učitelka 2.P/PT/PV
376 326 393/123 linzmajerova@sossusice.cz  
RNDr. Helena Macenauerová
třídní učitelka 2.SC/ET
376 326 389/119 macenauerova@sossusice.cz  
Ing. Věra Marešová
třídní učitelka 2.T/Z
376 326 391/121 maresova@sossusice.cz  
Ing. Mgr. Petr Mařík
třídní učitel 2.D/DE;
školní metodik prevence
376 326 394/124 marik@sossusice.cz  
Mgr. Josef Moravec
třídní učitel 2.I/E
  moravec@sossusice.cz  
Mgr. Andrea Petříková
třídní učitelka 3.I/T/Z
376 326 393/123 andrea.petrikova@sossusice.cz  
Ing. Libuše Podzemská
třídní učitelka 3.SC
376 326 385/115 podzemska@sossusice.cz  
Mgr. Jaromír Potužák 376 326 394/124 potuzak@sossusice.cz  
Zora Procházková   prochazkova@sossusice.cz  
Mgr. Karolína Průšová
třídní učitelka 1.CR
376 326 390/120 prusova@sossusice.cz  
Bc. Libuše Rohn 376 326 393/123

rohn@sossusice.cz

 
PhDr. Anna Řáhová 376 326 386/116 rahova@sossusice.cz  
Ing. Jana Říčková
třídní učitelka 4.CR
376 326 387/117 rickova@sossusice.cz  
Ing. Marie Skalová
třídní učitelka 1.KA
376 326 395/125 skalova@sossusice.cz  
Ing. Václav Sommer 376 326 388/118 sommer@sossusice.cz  
Ing. Zdeněk Stupka
třídní učitel 1.SU/ZP
  stupka@sossusice.cz  
Mgr. Jaroslav Šroub 376 326 388/118 sroub@sossusice.cz  
Ing. Jan Švec
třídní učitel 1.A/T
376 326 388/118 jan.svec@sossusice.cz  
PaedDr. Zdeňka Vávrů 376 326 389/119 vavru@sossusice.cz  
Mgr. Jiří Vlček
třídní učitel 2.CR
376 326 394/124 vlcek@sossusice.cz; facebook@sossusice.cz  
Ing. Jan Volák
třídní učitel 2.A
376 326 382/112 volak@sossusice.cz  
Helena Cinegrová
Michaela Milotová
Jana Zdeňková
asistentky pedagoga
376 326 385/115
376 326 384/114
376 326 385/115
cinegrova@sossusice.cz
milotova@sossusice.cz
zdenkova@sossusice.cz

 

PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
(ODBORNÉHO VÝCVIKU)
Dílny U Kapličky 761,  Sušice

Funkce Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Vedoucí učitel OV Josef Chalupka

376 326 379,

775 445 083

chalupka@sossusice.cz

Učitel OV Vítězslav Bálek 376 326 379

balek@sossusice.cz

Učitel OV Miroslav Gregor 376 326 379

gregor@sossusice.cz

Učitel OV Jaroslav Janda 376 326 379

janda@sossusice.cz

Učitel OV Jan Kožnar 376 326 379

koznar@sossusice.cz

Učitel OV Jan Trapl 379 326 379

trapl@sossusice.cz

Učitel OV Bc. Jiří Kůrka 376 326 379, 778 469 915

kurka@sossusice.cz

Učitel OV Petr Novák 376 326 379, 778 469 916

novak@sossusice.cz

Skladník Václav Pícha 376 326 381

picha@sossusice.cz

Učitel OV Jan Švec 376 326 379

svec@sossusice.cz

Vedoucí autoškoly

učitel OV autoškoly

Vladimír Švehla
Luboš Zinke

376 326 379, 778 469 914

602 141 713

svehla@sossusice.cz
zinke@sossusice.cz

PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
(ODBORNÉHO VÝCVIKU)
Na Hrázi 1413, Sušice

Funkce Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Učitel OV a praxe Pavel Kotal
Jaroslav Janda
376 526 603

kotal@sossusice.cz

janda@sossusice.cz 

Učitel OV Jan Hrach, DiS. 376 526 603

hrach@sossusice.cz

Učitel OV

Václav Krýsl

Petr Houba

376 526 603

krysl@sossusice.cz 

houba@sossusice.cz 

Učitel OV Michal Nauš 376 526 603

naus@sossusice.cz

Učitel OV

Bc. Karel Šperl

Jaroslav Vondrášek

376 526 603

sperl@sossusice.cz

vondrasek@sossusice.cz

 

PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
(ODBORNÉHO VÝCVIKU)
Kadeřnictví, Na Burince 350, Sušice

Funkce Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Vedoucí učitelka OV Ing. Pavla Skýpalová 376 524 293 skypalova@sossusice.cz
Učitelka OV Vladimíra Havlíková 376 524 293 havlikova@sossusice.cz
Učitelka OV Bc. Jiřina Paučíková 376 524 293 paucikova@sossusice.cz
Učitelka OV Silvie Rosenzweigová 376 524 293 rosenzweigova@sossusice.cz

PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
(ODBORNÉHO VÝCVIKU)
Kadeřnictví Volšovská 1139, Sušice

Funkce Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Učitelka OV Vladimíra Havlíková 777 467 819 havlikova@sossusice.cz

PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
(ODBORNÉHO VÝCVIKU)
Kuchař-číšník, Volšovská 1139, Sušice

Funkce Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail

Učitel OV

Učitelka OV

Rostislav Petřík
Marie Petříková
376 520 279
778 469 913
petrik@sossusice.cz petrikova@sossusice.cz

Kavárna u školy
U Kapličky 761, Sušice

Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Jana Bastlová 376 326 397/127, 778 982 050 kavarna@sossusice.cz

Učňovský bufet
Poštovní 9, Sušice

Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Jana Ballaschová 775 421 166 bufet@sossusice.cz

TECHNICKO-EKONOMICKÝ ÚSEK
U KAPLIČKY 761, SUŠICE

Jméno a příjmení Telefonní číslo/vnitřní linka E-mail
Ing. Pavla Holmanová
vedoucí TEÚ
376 326 373/129
608 071 171
holmanovap@sossusice.cz
Ludmila Nohová
hlavní účetní
376 326 372/106 ucetni@sossusice.cz
Jaroslava Hlaváčová
referentka majetkové správy
376 326 378/108 hlavacova@sossusice.cz
Iveta Kratochvílová
účetní referentka
376 326 378/108 kratochvilova@sossusice.cz
Bc. Markéta Chalušová
mzdová účetní

376 326 372/107

mzdy@sossusice.cz

DOMOV MLÁDEŽE
VOLŠOVSKÁ 1139, SUŠICE

Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Bohumil Prchal
zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování

778 469 911
prchal@sossusice.cz
Jana Macková
vychovatelka
778 469 911 mackova@sossusice.cz

Jindra Lejsková
vychovatelka

Anna Štěchová

vychovatelka

noční služba

778 469 911

 

 

 

771 260 114

lejskova@sossusice.cz

stechova@sossusice.cz

Dušan Klůs
provozář
777 468 990  

ŠKOLNÍ JÍDELNA
VOLŠOVSKÁ 1139, SUŠICE

Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail
Pavla Vozková
vedoucí školní jídelny         
778 973 716 jidelna@sossusice.cz
Blanka Vondrášková
Renata Štěpánová
Petra Baštová
Martin Binar
376 524 801  
Marie Švecová
vedoucí kuchyně
376 524 801  
     

Rychlé odkazy