Projekty

Výukové centrum autoelektromobility CZ.06.04.01/00/22_043/0002039 43. výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (PR)


Demokraticky a udržitelně jednat ve škole, v práci a ve společnosti


 

Šablony JAK – SOŠ a SOU Sušice


Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL


Udržitelnost a ochrana životního prostředí ve škole, v práci a ve společnosti

Registrační číslo projektu: 320


 

Rekonstrukce části školy na centrum celoživotního vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004930


Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Realizace – Zahájení: 1. 1. 2018, Ukončení: 31. 12. 2020


Modernizace teoretické a praktické výuky technických oborů včetně zajištění bezbariérového přístupu a konektivity

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP), č. 11703

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002056


Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy – návrh úspor energie

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004261


Partnerství v projektu

Kvalifikovaný mladý odborník, aneb vyšším stupněm modernizace odborného výcviku k lepšímu uplatnění


ZEFEKTIVNĚNÍ STUDIA A BUDOUCNOSTI ŽÁKŮ SOŠ A SOU SUŠICE


BUDOUCNOST UTVÁŘÍME SPOLEČNĚ - KULTURNÍ A PROFESNÍ VÝMĚNY V REGIONU SUŠICE–CHAM
Zukunft gemeinsam gestalten – kultureller und beruflicher Austausch in der Region Sušice–Cham


OPVK Výzva 56


Regionální operační program NUTS II jihozápad – Modernizace odborných učeben a výuky řízení vozidel


ERASMUS+ – Jazyky jinak a moderně


Regionální operační program NUTS II Jihozápad – Modernizace odborného výcviku

Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, projekt č. 325


EU peníze středním školám – Inovace a zkvalitnění výuky v SOŠ a SOU Sušice


Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji


Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje


Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji


Projekt UNIV 3


Douzelage – podpora rozvoje a výměny mezievropských cílů a ideí, sjednocení názorů občanu EU


Zvýšení kvality a rozšířené vzdělávání cizích jazyků v SOŠ a SOU Sušice


Prohloubení spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V.


Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e.V. (2011)

„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“

„Investice do vaší budoucnosti“


Projekt – Tun(n)el 89


Projekt – S-Kultura


Podpora SOŠ a SOU Sušice jako centra odborného vzdělávání v technických oborech


Rozšíření nové a podpora stávající nabídky dalšího vzdělávání v regionu Sušice a Boru


Projekt UNIV 2 KRAJE


 

 

Rychlé odkazy