Přehled maturitních témat, okruhů a zadání maturitních prací pro maturitní zkoušku v roce 2024

 

Školní seznam literárních děl (4.CR,4.SC, 4.ET, 2.P/PT/PV) - ke stažení.

Maturitní okruhy pro ústní část maturitní zkoušky z anglického jazyka ke stažení:4.CR; 4.SC; 4.ET.

Maturitní okruhy  pro ústní část maturitní zkoušky z anglického jazyka (2.P/PT/PV) - ke stažení.

Maturitní okruhy  pro ústní část maturitní zkoušky z německého jazyka (2.P/PT) - ke stažení.

Témata z odborných předmětů
Témata z předmětu Právo pro ústní část maturitní zkoušky (2.P) - ke stažení.

Témata z předmětu Ekonomika pro ústní část maturitní zkoušky (2.P) - ke stažení.

Témata z předmětu Účetnictví pro praktickou část maturitní zkoušky (2.P) - ke stažení.

Témata z předmětu Strojírenství pro praktickou část maturitní zkoušky (2.PT) - ke stažení

Témata z předmětu Opravárenství a diagnostika pro ústní část maturitní zkoušky (2.PT) - ke stažení

Témata z předmětu Vizážistika a stylistika pro ústní část maturitní zkoušky (2.PV) - ke stažení

Témata z předmětu Vizážistika a stylistika pro praktickou část maturitní zkoušky (2.PV) - ke stažení

Témata z předmětu Zeměpis a dějiny kultury v CR (4.CR) - ke stažení.

Zadání maturitních prací z předmětu Marketing a ekonomika CR (4.CR) - ke stažení.

Zadání maturitních prací z předmětu Technika služeb CR (4.CR) - ke stažení.

Témata z předmětu Sociální služby (4.SC) - ke stažení.

Témata z předmětu Pedagogika (4.SC) - ke stažení.

Témata z předmětu Psychologie (4.SC) - ke stažení.

Témata z předmětu Elektrotechnika pro ústní část maturitní zkoušky (4.ET) - ke stažení.

Rychlé odkazy