Přehled maturitních témat, okruhů a zadání maturitních prací pro maturitní zkoušku v roce 2022

Termín odevzdání maturitní práce (jarní, podzimní atd.) je vždy v den, kdy žák obdrží závěrečné vysvědčení z 4. ročníku do 12:00 hodin do rukou vedoucí maturitní práce.  
Pokud to z nějakého důvodu nebude možné, tak se práce odevzdává v tomto termínu v sekretariátu školy.  
Hodnocení vedoucí práce i oponenta si pak může žák vyzvednout u vedoucího či oponenta (případně v sekretariátu) kalendářní týden po odevzdání práce.  

 

Školní seznam literárních děl (4.CR, 4.ET, 4.SC, 2.P/PT) - ke stažení.

Maturitní okruhy pro ústní část maturitní zkoušky z anglického jazyka (4.CR) - ke stažení.

Maturitní okruhy pro ústní část maturitní zkoušky z anglického jazyka (4.ET) - ke stažení.

Maturitní okruhy pro ústní část maturitní zkoušky z anglického jazyka (4.SC) - ke stažení.

Maturitní okruhy  pro ústní část maturitní zkoušky z anglického jazyka (2.P/PT) - ke stažení.

Maturitní okruhy  pro ústní část maturitní zkoušky z německého jazyka (2.P/PT) - ke stažení.

Témata z odborných předmětů
Témata z předmětu Právo pro ústní část maturitní zkoušky (2.P) - ke stažení.

Témata z předmětu Ekonomika pro ústní část maturitní zkoušky (2.P) - ke stažení.

Témata z předmětu Účetnictví pro praktickou část maturitní zkoušky (2.P) - ke stažení.

Témata z předmětu Strojírenství pro praktickou část maturitní zkoušky (2.PT) - ke stažení

Témata z předmětu Opravárenství a diagnostika pro ústní část maturitní zkoušky (2.PT) - ke stažení

Témata z předmětu Stavba a provoz strojů (4.ET) - ke stažení.

Témata z předmětu Elektrotechnika (4.ET) - ke stažení.

Témata z předmětu Zeměpis a dějiny kultury v CR (4.CR) - ke stažení.

Zadání maturitních prací z předmětu Marketing a ekonomika CR (4.CR) - ke stažení.

Zadání maturitních prací z předmětu Technika služeb CR (4.CR) - ke stažení.

Témata z předmětu Sociální služby (4.SC) - ke stažení.

Témata z předmětu Pedagogika (4.SC) - ke stažení.

Témata z předmětu Psychologie (4.SC) - ke stažení.

Rychlé odkazy