Environmentální výchova

Naše moto: ŽÍT A NECHAT ŽÍT TY PO NÁS

Krátkodobý program environmentálního vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Obsah stránky

  • Aktuality a naše akce

  • Co je environmentální výchova

  • Akce z minulých let

  • Výuka předmětů ekologie a zdraví, chemie a biologie člověka

1. Aktuality a naše akce

Vyhráli jsme 3. místo v soutěži "Nejlepší sběrač", ve sběru elektroodpadu, kterou pořádala firma Rema Systém. Nasbírali jsme celkem 488,5 kg elektroodpadu a získali jsme finanční odměnu 3 000 Kč na nákup nové elektroniky.

Zapojili jsme se do projektu Planeta Země. 12. 11. 2013 jsme absolvovali výukový program "Madagaskar – příběh pradávné Lemurie".

JSME ZELENÁ ŠKOLA
Naše škola se zapojila do projektu "Zelená škola" a umožňuje tak žákům i učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odpadu je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologickího cítění u mladých lidí. Vysloužilé elektospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy odkládat na cvičné školní recepci.Cílem projektu Zelená škola je chrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných zařízení. Ta obsahují mnohé nebezpeční látky, jako je naspříklad rtuť, olovo,kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA a.s., která zajišťuje organizaci sběru, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Certifikát Zelená škola

Co sbíráme?

Sběrné místo – Školní recepce u vstupu do budovy U Kapličky

2. Co je environmentální výchova

Environmentální výchova je zaměřena na širokou veřejnost a usiluje o:

  • předání všech poznatků a dovedností zaměřených na poznávání přírody,

  • rozvinutí schopnosti uvažovat v souvislostech a chránit tak životní prosředí i sebe,

  • výchovu k zodpovědnosti vůči sobě a životnímu prostředí v souladu s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje.

Na naší škole je environmentální výchova zahrnuta jednak do samostatných předmětů (ekologie a biologie, ekologie a zdraví) a je na ni kladen důzaz v celé řadě odborných předmětů ve všech oborech vzdělání, které se na naší škole vyučují. Podrobné informace můžete nalézt v ŠVP příslušných oborů.

3. Akce z minulých let

Práce s přírodními materiály

Dne 22. 10. 2012 proběhl workshop „Práce s přírodními a recyklovanými materiály“ pro žáky 1.–3. ročníků oboru Sociální činnost. Výsledkem byly nádherné košíčky z pedigu a malované tašky. Obě výtvarné metody budeme využívat v předmětech organizace volného času a osobnostní výchova pro přípravu žáků oboru Sociální činnost na jejich budoucí práci s klienty sociálních služeb. Pro velký úspěch akci zopakujeme znovu 29. 11. 2012 i pro zájemce z řad učitelů a dalších zaměstnanců školy.

Seminář o zdravé výživě

Jak jíst, co jíst, kdy jíst, kolik jíst? Toť otázka! Připravili jsme si výborný broolicový salát. Našli se sice mlsné jazýčky i ohrnovači nosů, ale nás to neodradí.

Workshoop – Chování při mimořádných a nebezpečných situacích

Víme, jak se chovat při požáru, povodních či jiných mimořádných situacích.

Výstava "Velké šelmy" s doprovodnou přednáškou

Vlků, lišek ani medvědů se nezalekneme, patří k nám. Maximálně před nimi utečeme. I když - před medvědem se utíkat nevyplácí. To pak kouše, trhá, rdousí. On je totiž lesa pán.

Přednáška "Bioprodukty a regionální produkty"

Ode dneška čteme složení potravin na obalech, asi se to fakt vyplácí.

Přednáška o úsporách energie

Už víme, co jsou pasivní domy.

Rychlé odkazy