/images_users/02%20Rozpis_1809_2023_2.xls

 

Autoškola

 

Výuka terorie je vždy v pondělí od 14 hodin pro všechny skupiny (A, B, C, T) v učebně v dílnách.

Počet přihlášených je kapacitně omezen vždy na jednotlivé kurzy. V současné době je kapacita kurzu naplněna pro skupinu "B" a "A".

 

Pro žáky oboru vzdělání s výučním listem Opravář zemědělských strojů je ZDARMA řidičský průkaz skupiny B, T, C.

Pro žáky oboru vzdělání s výučním listem Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář je ZDARMA řidičský průkaz skupiny B, C.

K výuce v naší autoškole používáme a doporučujeme výukový set AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! Originálně zpracovaná, kreativní učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky. V závěru učebnice pak jistě využijete i tzv. ostré testy, včetně tabulek pro zápis vašich odpovědí a vyhodnocovacích tabulek (šablon) pro kontrolu úspěšnosti. Výukový CD ROM obsahující stovky názorných obrázků, animace a videa používáme při výuce na učebně. Týž CD ROM pak poslouží i Vám, žákům, při samostudiu.

Zájemci si mohou objednat dárkový poukaz k určitým akcím (vánoce, narozeniny, ...) na vykonání řidičského kurzu. Prohlédněte si ukázkový dárkový poukaz.

Prohlédněte si rozpis jízd. Pro účely autoškoly SOŠ a SOU Sušice umisťujeme na web seznam žáků a časy jízd. Dokument bude po pozbytí účinnosti skartován.

Stáhněte si žádost o přijetí k výuce a výcviku a formulář pro posudek o zdravotní způsobilosti

SOŠ a SOU zajišťuje výcvik pro žáky a veřejnost těchto skupin:

 • AM motocykl do 45 km/h a do 50 cm3

 • A1 motocykl do 125 cm3 a do 11 kW

 • A2 motocykl do 35 kW

 • A motocykl bez omezení (nad 35 kW)

 • B osobní automobil

 • C nákladní automobil

 • T traktor

 • C + E přívěs za nákladní automobil

Doporučené stránky pro samostudium jsou etesty ministerstva dopravy http://etesty2.mdcr.cz/.

Výuka jízd navazuje na výuku teorie. Pro uchazeče z řad veřejnosti se čas jízd přizpůsobuje jejich potřebám tak, aby nemuseli využívat dovolené v zaměstnání. Uchazeč musí mít uhrazen poplatek před zahájením jízd. Výuku autoškoly zajišťuje 5 učitelů na nových vozidlech (Škoda Fabie, MAN, Honda, Yamaha). Kromě výuky jízd zajišťujeme i kondiční jízdy. 

Jak se přihlásit?

Pokud jste se rozhodli pro některý z našich kurzů, musíte nejprve absolvovat prohlídku u praktického lékaře ke zjištění zdravotní způsobilosti k řízení příslušného vozidla. Formulář obdržíte v budově školy, U Kapličky 761.

Přihlásit se můžete osobně v budově školy U Kapličky 761 nebo na telefonním čísle 732 320 199, s potvrzenou lékařskou prohlídkou a vyplněnou žádostí, kterou si vyzvednete na výše uvedeném místě nebo stáhnete z této stránky (viz výše).

Věková způsobilost

AM

motocykl

15 let

A1

motocykl

16 let

A2

motocykl

18 let

A

motocykl

24 let

B

osobní automobil

18 let

T

traktor

17 let

C

nákladní automobil

21 let

C + E

přívěs na NA

21 let

C (mechanik opravář motorových vozidel, opravář zeměď.strojů, autoelektrikář) 18 let v rámci přípravy na povolání

C+E (žáci nástavbového studia) 18 let v rámci vstupního školení profesní způsobilosti

U žáků, kteří mají řidičské oprávnění jako předmět, lze přidružit skupinu C ke skupině B a není v době zkoušky nutno dovršit předepsaný věk. Kombinovat lze skupiny A, B, T. 

Ceník nákladů na získání řidičského oprávnění od 1.8.2024

Skupina AM

15 000 Kč

Skupina A1

15 000 Kč

Skupina A1/A2 (doplňovací zkouška, v ceně  zdarma 4 hodiny jízdy a předvedení ke zkoušce)

8 000 Kč

Skupina RA1/A2; RA1/A

10 000 Kč

Skupina A2

15 000 Kč

Skupina A2/A (doplňovací zkouška, v ceně  zdarma 2 hodiny jízdy a předvedení ke zkoušce)

8 000 Kč

Skupina A

15 000 Kč

Skupina B

15 000 Kč

Školení začínajících řidičů - řidičák na zkoušku v rpzsahu 2 + 3  hod

AM, A1, A2, A

4 500 Kč

Školení začínajících řidičů - řidičák na zkoušku v rozsahu2 + 3 hod

B, T

4 500 Kč

Skupina T

14 000 Kč

Skupina RB/T

10 000 Kč

Skupina C

18 000 Kč

Skupina C + E

10 000 Kč

Kondiční jízdy B
1 hodina

900 Kč

Kondiční jízdy AM, A1, A2, A
1 hodina na cvičišti

900 Kč

Kondiční jízdy AM, A1, A2, A
1 hodina s učitelem v provozu

900 Kč

Kondiční jízdy AM, A1, A2, A
1 hodina sám na motocyklu v provozu

1 200 Kč

Kondiční jízdy T
1 hodina

1 200 Kč

Kondiční jízdy C
1 hodina

1 200 Kč

Přestup žáka z jiné autoškoly a předvedení ke zkoušce 700 Kč plus příplatek za každé 2 hodiny jízdy od každé skupiny řidičského oprávnění předváděné u zkoušky (skupina A, B 500 Kč/hod, skupina C, T 700 Kč/hod).

V případě přestupu žáka z jiné autoškoly před ukončením kurzu v původní autoškole, bude cena stanovena individuálně podle rozsahu neodučené části výcviku.

Výše uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %.
Úhrada bude provedena v hotovosti do pokladny školy, nebo po dohodě na bankovní účet školy.
Při nástupu ke zkoušce předává žák zástupci školy k nahlédnutí doklad o zaplacení. 

Ceník přípravy žadatelů k přezkoušení z řízení motorových vozidel

Skupina AM-A1, A2-A

5 000 Kč, 6 000 Kč

Skupina B1/B + BE

6 000 Kč

Skupina B + C

14 000 Kč

Skupina B + C + CE

14 000 Kč

Skupina T

6 000 Kč

Skupina B + T

12 000 Kč

Skupina B + C + T

16 000 Kč

Skupina B + C + T + CE

16 000 Kč

Skupina A (A1, A2, AM) + T

10 000 Kč

Skupina A (A1, A2, AM) + B

12 000 Kč

Skupina A (A1, A2, AM) + B + C

14 000 Kč

Skupina A (A1, A2, AM) + B + T

14 000 Kč

Skupina A (A1, A2, AM) + B + C + T

16 000 Kč

Skupina A (A1, A2, AM) + B + C + CE

16 000 Kč

Skupina A (A1, A2, AM) + B + C + T + CE

18 000 Kč

Skupiny

 • AM motocykl do 45 km/h a do 50 cm3

 • A1 motocykl do 125 cm3 a do 11 kW

 • A2 motocykl do 35 kW

 • A motocykl bez omezení (nad 35 kW)

 • B osobní automobil (možno v ČR též řídit A1 s automatickou převodovkou)

 • B rozšířený rozsah tzv. B 96 přívěs za osobní automobil těžší než 750 kg; souprava převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg

 • B + E přívěs za osobní automobil těžší něž 750 kg, ale ne těžší než 3 500kg

 • C nákladní automobil (ne traktor)

 • T traktor

 • C + E přívěs za nákladní automobil

Zkouška dopňovací

 • A1/A2 po dvou letech držení A1 zkouška jen z jízdy

 • A2/A po dvou letech držení A2 zkouška jen z jízdy (možno ve 20 letech)

 • B rozšířený rozsah tzv. B96 zkouška jen z jízdy (osobní automobil s přívěsem)

Výše uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %.
V ceně jsou konzultace z teorie, možnost přístupu (v úředních hodinách) na počítač, případně zapůjčení výukového CD s aktuálními dopravními předpisy, dvě cvičné a jedna zkušební jízda s výcvikovým vozidlem či vozidly příslušných skupin.
Úhrada bude provedena v hotovosti do pokladny školy, nebo po dohodě na bankovní účet školy.
Při nástupu ke zkoušce předává žák zástupci školy k nahlédnutí doklad o zaplacení. 

Kalkulace náhrady za každou opravnou zkoušku z řízení motorových vozidel

Náhrada za každou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích

400 Kč

Náhrada za zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidel

600 Kč

Náhrada za zkoušku z praktické jízdy všech skupin

1 200 Kč

 
Termín zkoušek určuje po předběžné dohodě se zkušebním komisařem autoškola v souladu se zákonem č. 247/2002 Sb.
Úhrada bude provedena v hotovosti do pokladny školy. Je-li více oprav z praktické jízdy, náhrady se sčítají
Při nástupu ke zkoušce předává žák zástupci školy k nahlédnutí doklad o zaplacení.

Manipulační poplatek

ve výši 100 Kč za administrativní výlohy spojené se závěrečnou zkouškou zaplatí uchazeč o řidičské oprávnění, který se bez omluvy nedostaví na předem dohodnutý termín této zkoušky. Dodatečně bude uznána jen omluva doložená platným lékařským potvrzením. Omluvy nutno předem hlásit panu Švehlovi na telefonní číslo 728 224 401.

 

Rychlé odkazy