Uchazeč o studium

Přijímací řízení

Podmínky přijetí

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE nabízí pro školní rok 2020/2021 vyučení v devíti učebních oborech a dvou oborech kategorie E, studium ve třech studijních oborech a jeden obor pro nástavbové studium.

Učiliště je možno navštívit od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin.

Termín odevzdání přihlášek pro obory vzdělání s výučním listem, pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro nástavbové studium je do 1. března 2020.

Přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s výučním listem se NEKONAJÍ.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové studium) se KONAJÍ.

 V 1. kole se konají ve dvou termínech, v dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové):

  • 1. kolo: první termín 14.4.2020 , druhý termín 15.4.2020

  • náhradní termín 13.5.2020 a 14.5.2020

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/

Termín přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem je 22. dubna 2020.

Termín přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia je nejdéle 30. dubna 2020.

ROZHODNUTÍ o přijetí ke vzdělání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem jejich umístění, tento seznam bude vyvěšen na úřední desce školy a na webových stránkách školy pro obory s výučním listem dne 22. dubna 2020 a pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia nejpozději 30. dubna 2020. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí poštou.

Ke stažení

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (1.kolo)

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Zápisové lístky (poučení)

Odpovědní lístky pro uchazeče na nástavbové studium

Výsledky přijímacího řízení

Pořadí uchazečů 2019/2020 (studijní obory, 1. kolo)

Pořadí uchazečů 2019/2020 (nástavbové studium, 1. kolo)

Pořadí uchazečů 2019/2020 (učební obory, 1. kolo)

Seznam uchazečů 2019/2020 (studijní obory, 1. kolo)

Seznam uchazečů 2019/2020 (nástavbové studium, 1. kolo)

Seznam uchazečů 2019/2020 (učební obory, 1. kolo)

Rychlé odkazy