Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ  1.KOLA, přihlášky do 1.března

podmínky přijímacího řízení 2022/2023 

SEZNAMY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ ...kolo - viz níže

- výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 22.4. (obory s výučním listem) a 28.4.-2.5. (obory s maturitní zkouškou)

- zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků

 

Podmínky přijetí

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE nabízí pro školní rok 2022/2023 vyučení v devíti učebních oborech a dvou oborech kategorie E, studium ve třech studijních oborech a jeden obor pro nástavbové studium.

Učiliště je možno navštívit od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin.

Termín odevzdání přihlášek pro obory vzdělání s výučním listem, pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro nástavbové studium je do 1. března 2022.

Přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s výučním listem se NEKONAJÍ.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové studium) se KONAJÍ

 V 1. kole se jednotné přijímací zkoušky  konají ve dvou termínech, v dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové):

  • první termín 12.4.2022 , druhý termín 13.4.2022

  • náhradní termín 10.5.2022 a 11.5.2022

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete  - https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Termín přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem je 22. dubna 2022

Termín přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia je nejdéle 2. května 2022

ROZHODNUTÍ o přijetí ke vzdělání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem jejich umístění, tento seznam bude vyvěšen na úřední desce školy a na webových stránkách školy pro obory s výučním listem dne 22. dubna 2022 a pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia nejpozději 2.května 2022. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí poštou.

Ke stažení

Podmínky příjímacího řízení pro školní rok 2022/23 - 1.kolo

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 

Zápisové lístky (poučení)

Odpovědní lístky pro uchazeče na nástavbové studium

Výsledky přijímacího řízení 

Seznam přijatých uchazečů 2021/2022 (nástavbové studium, 5. kolo)

Seznam přijatých uchazečů 2021/2022 (učební obory, 5. kolo)

Seznam přijatých uchazečů 2021/2022 (studijní obory, 4. kolo)

Seznam přijatých uchazečů 2021/2022 (nástavbové studium, 4. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (studijní obory, 3. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (učební obory, 3. kolo)

Pořadí uchazečů 2021/2022 (studijní obory, 2. kolo)

Pořadí uchazečů 2021/2022 (nástavbové studium, 2. kolo)

Pořadí uchazečů 2021/2022 (učební obory, 2. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (studijní obory, 2. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (nástavbové studium, 2. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (učební obory, 2. kolo)

Pořadí uchazečů 2021/2022 (studijní obory, 1. kolo)

Pořadí uchazečů 2021/2022 (nástavbové studium, 1. kolo)

Pořadí uchazečů 2021/2022 (učební obory, 1. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (studijní obory, 1. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (nástavbové studium, 1. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (učební obory, 1. kolo)

 

Rychlé odkazy