Přijímací řízení


podmínky přijímacího řízení 2022/2023 

VYHLÁŠENÍ  5.KOLA, přihlášky nejpozději do 11.září 2022

SEZNAMY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 4.kolo - viz níže

- výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 22.4. (obory s výučním listem) a 28.4.-2.5. (obory s maturitní zkouškou)

- zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků

 

Podmínky přijetí

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE nabízí pro školní rok 2022/2023 vyučení v devíti učebních oborech a dvou oborech kategorie E, studium ve třech studijních oborech a jeden obor pro nástavbové studium.

Učiliště je možno navštívit od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin.

Termín odevzdání přihlášek pro obory vzdělání s výučním listem, pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro nástavbové studium je do 1. března 2022.

Přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s výučním listem se NEKONAJÍ.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové studium) se KONAJÍ

 V 1. kole se jednotné přijímací zkoušky  konají ve dvou termínech, v dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové):

  • první termín 12.4.2022 , druhý termín 13.4.2022

  • náhradní termín 10.5.2022 a 11.5.2022

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete  - https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Termín přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem je 22. dubna 2022

Termín přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia je nejdéle 2. května 2022

ROZHODNUTÍ o přijetí ke vzdělání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem jejich umístění, tento seznam bude vyvěšen na úřední desce školy a na webových stránkách školy pro obory s výučním listem dne 22. dubna 2022 a pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia nejpozději 2.května 2022. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí poštou.

Ke stažení

Podmínky příjímacího řízení pro školní rok 2022/23 - další kola

Podmínky příjímacího řízení pro školní rok 2022/23 - 1.kolo

Vyhlášení 5.kola

Vyhlášení 4.kola přijímacího řízení
Vyhlášení 3.kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 

 

Zápisové lístky (poučení)

Odpovědní lístky pro uchazeče na nástavbové studium

Výsledky přijímacího řízení 

Seznam přijatých uchazečů 4.kolo - učební obory

Seznam přijatých uchazečů 4.kolo - studijní obory

Seznam přijatých uchazečů 4.kolo - nástavba

Seznam přijatých uchazečů 3.kolo - nástavba

Seznam přijatých uchazečů 3.kolo - učební obory

Seznam přijatých uchazečů 2.kolo - studijní obory

Seznam přijatých uchazečů 2.kolo - učební obory

Seznam přijatých uchazečů 2.kolo - nástavba

Seznam přijatých uchazečů 1.kolo - náhradní termín

Pořadí uchazečů 2022/2023 (studijní obory, 1.kolo)

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů 2022/2023 (studijní obory, 1.kolo)

Pořadí uchazečů 2022/2023 (nástavba, 1.kolo)

Seznam přijatých uchazečů 2022/2023 (nástavba, 1.kolo)

Pořadí uchazečů 2022/2023 (učební obory, 1. kolo)

Seznam uchazečů 2022/2023 (učební obory, 1. kolo)

 

Rychlé odkazy