Přijímací řízení

podmínky přijímacího řízení 2023/2024 

VYHLÁŠENÍ  1.KOLA, přihlášky zasílejte nejpozději do 1.března  2023

SEZNAMY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ ...kolo - viz níže

- výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 24.4. (obory s výučním listem) a 28.4. - 2.5. (obory s maturitní zkouškou)

- ředitel školy vytváří redukované  pořadí všech uchazečů (§ 60b odst.5 školského zákona)

- zápisový lístek musí přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků

 

Podmínky přijetí

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE nabízí pro školní rok 2023/2024 vyučení v devíti učebních oborech a dvou oborech kategorie E, studium ve třech studijních oborech a jeden obor pro nástavbové studium (tři zaměření).

Učiliště je možno navštívit od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin.

Termín odevzdání přihlášek pro obory vzdělání s výučním listem, pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro nástavbové studium je do 1. března 2023.

Přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s výučním listem se NEKONAJÍ.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové studium) se KONAJÍ

V 1. kole se jednotné přijímací zkoušky  konají ve dvou termínech, v dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové):

  • první termín 13.4.2023 , druhý termín 14.4.2023

  • náhradní termín 10.5.2023 a 11.5.2023

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete  - Jednotná přijímací zkouška 2023│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Termín přijímacího řízení a vyhlášení vásledků pro obory vzdělání s výučním listem je  24. dubna 2023

Termín přijímacího řízení a vyhlášení výsledků pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia je nejpozději  2. května 2023

ROZHODNUTÍ o přijetí ke vzdělání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem jejich umístění, tento seznam bude vyvěšen na úřední desce školy a na webových stránkách školy pro obory s výučním listem dne 24. dubna 2023 a pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia nejpozději 2.května 2023. Pořadí všech uchazečů bude redukované. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí poštou, popř. datovou schránkou.

Ke stažení

Podmínky příjímacího řízení pro školní rok 2023/24 - 1.kolo

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - počty přijímaných uchazečů

 

Zápisové lístky (poučení)

Odpovědní lístky pro uchazeče na nástavbové studium

Výsledky přijímacího řízení 

Seznam přijatých uchazečů 4.kolo - učební obory

Seznam přijatých uchazečů 4.kolo - studijní obory

Seznam přijatých uchazečů 4.kolo - nástavba

Seznam přijatých uchazečů 3.kolo - nástavba

Seznam přijatých uchazečů 3.kolo - učební obory

Seznam přijatých uchazečů 2.kolo - studijní obory

Seznam přijatých uchazečů 2.kolo - učební obory

Seznam přijatých uchazečů 2.kolo - nástavba

Seznam přijatých uchazečů 1.kolo - náhradní termín

Pořadí uchazečů 2022/2023 (studijní obory, 1.kolo)

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů 2022/2023 (studijní obory, 1.kolo)

Pořadí uchazečů 2022/2023 (nástavba, 1.kolo)

Seznam přijatých uchazečů 2022/2023 (nástavba, 1.kolo)

Pořadí uchazečů 2022/2023 (učební obory, 1. kolo)

Seznam uchazečů 2022/2023 (učební obory, 1. kolo)

 

Rychlé odkazy