Přijímací řízení

podmínky přijímacího řízení 2023/2024 

podmínky přijímacího řízení 2023/2024 - další kola

VYHLÁŠENÍ  6.KOLA - počty přijímaných žáků

-  přihlášky zasílejte nejpozději do 14.září  2023

-  BEZ UBYTOVÁNÍ (na DM již nejsou žádná volná místa)

SEZNAMY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 6.kolo -  viz níže

  • výsledky přijímacího řízení 6.kolo - budou zveřejněny 14.9.2023
  • výsledky přijímacího řízení 5.kolo - budou zveřejněny 4.9.2023
  • výsledky přijímacího řízení 4.kolo - budou zveřejněny 1.9.2023
  • výsledky přijímacího řízení 3.kolo - budou zveřejněny 27.7.2023
  • výsledky přijímacího řízení 2.kolo - zveřejnění 2.6.2023 pro všechny obory
  • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 24.4. (obory s výučním listem) a 28.4. - 2.5. (obory s maturitní zkouškou)

- ředitel školy vytváří redukované  pořadí všech uchazečů (§ 60b odst.5 školského zákona)

- zápisový lístek musí přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků

 

Podmínky přijetí

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE nabízí pro školní rok 2023/2024 vyučení v devíti učebních oborech a dvou oborech kategorie E, studium ve třech studijních oborech a jeden obor pro nástavbové studium (tři zaměření).

Učiliště je možno navštívit od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin.

Termín odevzdání přihlášek pro obory vzdělání s výučním listem, pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro nástavbové studium je do 1. března 2023.

Přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s výučním listem se NEKONAJÍ.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové studium) se KONAJÍ

V 1. kole se jednotné přijímací zkoušky  konají ve dvou termínech, v dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové):

  • první termín 13.4.2023 , druhý termín 14.4.2023

  • náhradní termín 10.5.2023 a 11.5.2023

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete  - Jednotná přijímací zkouška 2023│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Termín přijímacího řízení a vyhlášení vásledků pro obory vzdělání s výučním listem je  24. dubna 2023

Termín přijímacího řízení a vyhlášení výsledků pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia je nejpozději  2. května 2023

ROZHODNUTÍ o přijetí ke vzdělání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem jejich umístění, tento seznam bude vyvěšen na úřední desce školy a na webových stránkách školy pro obory s výučním listem dne 24. dubna 2023 a pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia nejpozději 2.května 2023. Pořadí všech uchazečů bude redukované. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí poštou, popř. datovou schránkou.

Ke stažení

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 - další kola

Podmínky příjímacího řízení pro školní rok 2023/24 - 1.kolo

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - počty přijímaných uchazečů

 

Zápisové lístky (poučení)

Odpovědní lístky pro uchazeče na nástavbové studium

Výsledky přijímacího řízení 

seznam přijatých uchazečů (nástavba - 6.kolo)

seznam přijatých uchazečů (nástavba - 5.kolo)

seznam přijatých uchazečů (učební obory - 4.kolo)

seznam přijatých uchazečů po odvolání (studijní obory - 2.kolo)

pořadí uchazečů přijatých po odvolání (studijní obory - 2.kolo)

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů 2023/2024 (studijní obory - 2.kolo)

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů 2023/2024 (učební obory - 2.kolo)

Pořadí uchazčů 2023/2024 (studijní obory - 2.kolo)

Pořadí uchazečů 2023/2024 (učební obory - 2.kolo)

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů 2023/2024 (nástavba, 1.kolo, náhradní termín)

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů 2023/2024 (studijní obory, 1.kolo)

Seznam přijatých uchazečů 2023/2024 (nástavba, 1.kolo)

Pořadí uchazečů 2023/2024 (studijní obory, 1. kolo)

Pořadí uchazečů 2023/2024 (nástavba, 1. kolo)

Seznam přijatých uhazečů 2023/2024 (učební obory), 1.kolo

Pořadí uchazečů 2023/2024 (učební obory, 1. kolo)

 

 

Rychlé odkazy