Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ  5.KOLA, přihlášky do 10.září, bez přijímacích zkoušek

podmínky přijímacího řízení 2021/2022 pro další kola

SEZNAMY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 5.kolo - viz níže

Na základě nového opatření MŠMT-4337/2021-6 se mění termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů do všech oborů vzdělání (obory s maturitní zkouškou i obory s výučním listem)

- výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 19.května  2021

- zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. do 2.června 2021

Vzhledem k tomu, že počet přijatých přihlášek ke vzdělání ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou je nižší než počet přijímaných uchazečů, rozhodl ředitel o  NEKONÁNÍ přijímací zkoušky (nekoná se ani jednotná přijímací zkouška, ani školní přijímací zkouška).

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021/2022 - budou zveřejněny až 19.května 2021

podmínky přijímacího řízení 2021/2022 pro další kola

 

Podmínky přijetí

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE nabízí pro školní rok 2021/2022 vyučení v devíti učebních oborech a dvou oborech kategorie E, studium ve třech studijních oborech a jeden obor pro nástavbové studium.

Učiliště je možno navštívit od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin.

Termín odevzdání přihlášek pro obory vzdělání s výučním listem, pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro nástavbové studium je do 1. března 2021.

Přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s výučním listem se NEKONAJÍ.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové studium) se KONAJÍ  - dle opatření z 5.1.2021  se NEKONAJÍ

V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělání v některém z těchto oborů vzdělání s maturitní zkouškou bude nižší než počet přijímaných uchazečů, rozhodne ředitel o  NEKONÁNÍ přijímací zkoušky, toto bude zveřejněno nejpozději do 8.března 2021.

 V 1. kole se jednotné přijímací zkoušky  konají ve dvou termínech, v dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové):

  • první termín 12.4.2021 , druhý termín 13.4.2021

  • náhradní termín 12.5.2021 a 13.5.2021

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete  - BUDE UPŘESNĚNO

Termín přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem je 22. dubna 2021  19.května 2021

Termín přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia je nejdéle 30. dubna 2021 19.května 2021

ROZHODNUTÍ o přijetí ke vzdělání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem jejich umístění, tento seznam bude vyvěšen na úřední desce školy a na webových stránkách školy pro obory s výučním listem dne 22. dubna 2021 19.května 2021 a pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia nejpozději 30. dubna 2021 19.května 2021. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí poštou.

Ke stažení

Podmínky příjímacího řízení pro školní rok 2021/22 - 1.kolo

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 

Zápisové lístky (poučení)

Odpovědní lístky pro uchazeče na nástavbové studium

Výsledky přijímacího řízení 

Seznam přijatých uchazečů 2021/2022 (nástavbové studium, 5. kolo)

Seznam přijatých uchazečů 2021/2022 (učební obory, 5. kolo)

Seznam přijatých uchazečů 2021/2022 (studijní obory, 4. kolo)

Seznam přijatých uchazečů 2021/2022 (nástavbové studium, 4. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (studijní obory, 3. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (učební obory, 3. kolo)

Pořadí uchazečů 2021/2022 (studijní obory, 2. kolo)

Pořadí uchazečů 2021/2022 (nástavbové studium, 2. kolo)

Pořadí uchazečů 2021/2022 (učební obory, 2. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (studijní obory, 2. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (nástavbové studium, 2. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (učební obory, 2. kolo)

Pořadí uchazečů 2021/2022 (studijní obory, 1. kolo)

Pořadí uchazečů 2021/2022 (nástavbové studium, 1. kolo)

Pořadí uchazečů 2021/2022 (učební obory, 1. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (studijní obory, 1. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (nástavbové studium, 1. kolo)

Seznam uchazečů 2021/2022 (učební obory, 1. kolo)

 

Rychlé odkazy