Zedník       36–67–H/01

Absolvent je univerzálním stavebním pracovníkem s možností snadného vyškolení v praxi na příbuzné stavební profese (betonář, dlaždič, obkladač, obsluha stavební mechanizace, a jiné). Uplatní se při údržbě různých objektů, při rekonstrukci budov, u velkých stavebních společností zaměřených např. na silnice, mosty, tunely. Dále si může absolvent založit svou vlastní živnost. Orientuje se ve stavební projektové dokumentaci, umí provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu, zná druhy stavebních materiálů a výrobků. Ovládá pracovní postupy zednických a betonářských prací. Je seznámen s novými technologiemi, např. hydroizolace, tepelné a zvukové izolace, zateplování speciálními způsoby, zakládání budov na pilotách. Je připraven efektivně spolupracovat se všemi profesemi na stavbě (elektro, sanita, vzduchotechnika, topení aj.).

Odborný výcvik žáci absolvují ve školních dílnách, při úpravách školy, v partnerských firmách. Žáci si prohlíží stavby v blízkém okolí s názorným odborným výkladem.

Škola spolupracuje s těmito partnerskými firmami: HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, Bogl a Krýsl, k.s.,  Berger Bohemia, a.s.

Učební plán ze ŠVP naleznete  - ZDE!

Rychlé odkazy