Zednické práce       36–67–E/01

Obor je určen i pro žáky se zdravotním postižením, případně zdravotním znevýhodněním.

Absolvent  se uplatní v praxi ve stavebních firmách v pozici zaměstnance jako zedník popř. stavební dělník a po dosažení potřebné praxe příp. i jako zaměstnavatel. Absolvent je schopen provádět zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby, stavba lešení, dokončovací stavební práce a práce při přestavbách budov.

Odborný výcvik žáci absolvují ve školních dílnách, při úpravách školy, v partnerských firmách. Žáci si prohlíží stavby v blízkém okolí s názorným odborným výkladem.

Počet hodin teoretické výuky je výrazně snížen, větší důraz je kladen na odborný výcvik. Ve třídě a skupině odborného výcviku je snížen počet žáků. Žáci pracují svým tempem, ke každému je přistupováno individuálně.

Škola spolupracuje s těmito partnerskými firmami: HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice, Bogl a Krýsl, k.s.,  Berger Bohemia, a.s.

Učební plán ze ŠVP naleznete  - ZDE!

Rychlé odkazy