Opravář zemědělských strojů      41–55–H/01

Absolvent je připraven nejen pro práci v opravárenství. Tento učební obor je velmi univerzální technický obor, připravuje žáky na různorodé činnosti. Absolvent může opravovat zemědělské a lesnické stroje nebo silniční vozidla. Dále může vykonávat rozmanité zámečnické, soustružnické, kovářské a svářečské práce, je dobře připraven pro práci řidiče nákladních automobilů.

Odborný výcvik žáků prvního ročníku probíhá ve školních dílnách, zde žáci získají manuální zručnost. Od druhého ročníku absolvují výuku v partnerských firmách.

Součástí oboru je řidičský průkaz skupiny B, C a T, který žák získá zcela ZDARMA. Skupinu C získá již v 18 letech, protože se na něj vztahuje výjimka zákona (příprava na povolání) a nemusí jako ostatní žadatelé čekat až do 21 let. Toto oprávnění si mohou rozšířit o skupinu A2 (motocykly do 35 kW). Po dosažení požadovaného věku (16 let) mohou žáci v nižších ročnících získat za výhodných finančních podmínek řidičský průkaz skupiny A1 (motocykly do 125 cm3, 11 kW), který si pak po dvou letech může po vykonání doplňovací zkoušky (jen jízda s komisařem, již ne žádné testy) rozšířit na skupinu A2. Dále žáci zdarma absolvují svářečský kurz a mohou získat osvědčení pro svařování plamenem a pro svařování v ochranné atmosféře nebo elektrickým obloukem. Škola dále žáky vybavuje zdarma pracovním oděvem a obuví.

Úspěšní absolventi tohoto učebního oboru mají možnost dalšího vzdělávání v denním nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitní zkouškou. Během tohoto studia absolvují kurz profesní způsobilosti řidiče a mohou získat průkaz profesní způsobilosti řidiče. V rámci tohoto kurzu si mohou rozšířit řidičské oprávnění skupiny C na C+E (přívěsy a návěsy nad 750 kg) a nemusí jako ostatní žadatelé čekat do 21 let.

Škola spolupracuje s těmito partnerskými firmami: Obchodní družstvo Soběšice, Dražovický AGROPOL s.r.o., Dražovice, Vesa Velhartice a.s., Velhartice, Šumavský statek Dlouhá Ves, Kupka Jaroslav, Chotěšov u Velhartic, ARBO Klatovy s.r.o., Klatovy, SOME Jihozápadní Čechy – Sušice, Agrowest a.s., Klatovy, APM Automotive Kdyně.

Učební plán ze ŠVP naleznete  - ZDE!

Rychlé odkazy