Instalatér      36–52–H/01

Absolvent má řemeslné dovednosti a ovládá práce spojené s montáží, údržbou a opravami vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení.

Je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce, tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Má všeobecné znalosti o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu. Umí se orientovat a číst průvodní technickou instalační dokumentaci, kreslit montážní náčrty, na jejich základě zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi. Umí provést kontrolu kvality práce při použití vhodné měřicí techniky. Zná a dodržuje bezpečnost práce, používá mechanizované nástroje a speciální zařízení v souladu s platnými předpisy pro jejich provoz.

Odborný výcvik žáci absolvují ve školních dílnách a v partnerských firmách.

Škola každoročně pořádá národní      kolo soutěže pro instalatéry.

Škola spolupracuje s těmito partnerskými firmami: SYSTHERM s.r.o.

Učební plán ze ŠVP naleznete  - ZDE!

Rychlé odkazy