Sociální činnost     75–41–M/01

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních i pobytových zařízeních a v terénních a asistenčních sociálních službách, v domovech pro seniory, v institucionálních zařízeních sociální péče pro lidi s různým postižením, v charitativních organizacích, ve speciálních mateřských a základních školách jako osobní asistent, v denních stacionářích...

SOŠ a SOU Sušice garantuje žákům oboru Sociální činnost následující benefity:

  • individuální empatický přístup ke každému žákovi

  • propojení teorie s praxí na základě exkurzí a stáží: (exkurze Neviditelná výstava, Drop in - Praha, Život 90, Domovy pro matku a dítě, Veletrh kompenzačních pomůcek, R Mosty, Paraple, stáže Gerontooblek, Kojenecký ústav a dětské centrum, Hospic Prachatice, Domov se zvláštním režimem, Sociální odbor, Tlumočnické služby a další)

  • kreativní rozvíjení kompetencí každého žáka podle profilace konkrétní cílové skupiny klientů (děti, lidé ohrožení chudobou a bezdomovectvím, lidé v závislosti, senioři, klienti se zdravotním postižením, administrativa v sociální práci, manažerské kompetence a způsobilost)

  • zajištění odborné praxe dle zájmu konkrétního žáka s přihlédnutím i k jeho zdravotní způsobilosti

  • pokračování ve studiu a rozvoji profesních kompetencí na patronátní vysoké škole Karlově Univerzitě HT F UK na bakalářském oboru Sociální a charitativní práce a následně i na navazujícím magisterském studiu

  • možnost bezplatného absolvování akreditovaného Kvalifikačního kurzu pro budoucí pracovníky v sociálních službách v případě neúspěchu u maturitní zkoušky (po třetím pokusu)

Škola spolupracuje s těmito organizacemi: Sociální služby města Sušice, ZŠ speciální DČCE Merklín, Denní stacionář Klíček, Oblastní charita.

Učební plán ze ŠVP naleznete  - ZDE!

Rychlé odkazy