Elektrotechnika – Mechatronika      26–41–M/01

Absolventi najdou uplatnění především ve středních technickohospodářských funkcích, například při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru, dále budou vykonávat činnosti v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, dále také při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, v oblasti systémů pro měření a regulaci, při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení.

Studium se zaměřuje na obsluhu, seřizování a programování digitálně řízených obráběcích strojů. Absolvent se uplatní například jako elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, provozní technik nebo školící technik.

Studenti při výuce technického kreslení pracují s 2D kreslícím programem ProgeCAD a 3D modelovacím programem SolidWorks.

Podle výkresové dokumentace se učí řídící programy pro CNC obráběcí stroje pro soustružení a frézování. Tyto programy aplikují při praktické výuce.

Po ukončení odborného vzdělání skládají zkoušku podle vyhlášku 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Studenti jsou vychovávání k samostatnosti a komunikativnosti, jsou při studiu vedeni k aplikování teorie v nejrůznějších praktickým činnostech.

Mnoho let spolupracujeme s poskytovatelem profesního vzdělávání Volkshochschule Cham a umožňujeme praxe našich studentů v Německu, dále realizujeme profesní workshopy společně s německými studenty, dvoudenní pobyty v Německu a další společné aktivity.

Učební plán ze ŠVP naleznete  - ZDE!

Rychlé odkazy