Cestovní ruch     65–42–M/02

Absolvent se uplatní jako průvodce cestovního ruchu, delegát cestovní kanceláře, animátor, recepční, pracovník informačního centra, referent cestovního ruchu, podnikatel, manažer CK, směnárník, recepční v ubytovacím zařízení, steward, hosteska, pracovník zábavních a sportovních parků, referent kulturních center.

  • Jsme jednou z mála škol, která umožňuje studium cestovního ruchu jako hlavního oboru, ne jen jako pouhé zaměření studia.

  • Naši studenti jsou vychovávání k samostatnosti, komunikativnosti, k milému, samozřejmému vztahu ke klientům. Studenty při studiu vedeme k praktickým činnostem v nejrůznějších profesích cestovního ruchu – na recepcích, v oblastech umění prodeje, průvodcovství, sestavení zájezdu, práci delegáta, organizátora akcí. Nacvičujeme a realizujeme práci průvodců zájezdů, animátorů volného času a to pro všechny věkové kategorie od dětí po seniory a nejrůznějšího zaměření od zábavy, přes sport, dobrodružství, relaxaci až po animaci tvořivou a vzdělávací.

  • Samozřejmostí je výuka minimálně dvou cizích jazyků a to nejen v hodinách jazyků, angličtina a němčina zcela přirozeně a nenásilně prolíná i do řady odborných předmětů. Mnoho let spolupracujeme s poskytovatelem profesního vzdělávání Volkshochschule Cham a umožňujeme praxe našich studentů v Německu nejen výběrově, ale celým třídám, dále realizujeme profesní workshopy společně s německými studenty, dvoudenní pobyty v Německu a další společné aktivity.

  • Žáci každoročně vykonávají souvislou praxi v podnicích cestovního ruchu. Ve školním informačním centru vykonávají průběžnou praxi.

  • Připravují modelové zájezdy, vytvářejí propagační materiály fiktivní CK, nacvičují průvodcovskou činnost v praxi.

  • Žáci se účastní dalšího vzdělávání, např. barmanského kurzu či kurzu studené kuchyně.

  • Žáci mají možnost vykonávat praxi v Německu v okrese Cham.

  • Velký důraz je kladen na studium cizích jazyků – anglického a německého.

Učební plán ze ŠVP naleznete  - ZDE!

Rychlé odkazy