Zefektivnění studia a budoucnosti žáků
SOŠ a SOU Sušice

Projekt ZEFEKTIVNĚNÍ STUDIA A BUDOUCNOSTI ŽÁKŮ SOŠ A SOU SUŠICE REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004775 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, sociálního pedagoga a podpořit žáky SŠ ohrožené školním neúspěchem.

Rychlé odkazy