Rekonstrukce části školy na centrum celoživotního vzdělávání

Začátek projektu: 11.2018

Konec projektu: 12.2019

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004930

Popis projektu

Projekt je zaměřený na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.Klíčovou aktivitou jsou stavební práce spojené s vybudováním učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, vybavení učeben a zajištění bezbariérovosti.

Cílem projektu je zajistit bezbariérový přístup do budovy a v budově školy v Poštovní ulici, provést bezbariérovou úpravu toalet v prvním patře budovy a zrekonstruovat 3 učebny se zaměřením na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a pořídit do těchto učeben potřebné vybavení. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Rychlé odkazy