Regionální operační program NUTS II jihozápad – Modernizace odborných učeben a výuky řízení vozidel

Projekt podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Název projektu: Modernizace odborných učeben a výuky řízení vozidel

Prioritní osa: 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory: 2.4 – Rozvoj infrastruktury základní, středního a vyššího odborného školství

Regionální číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03205

Realizace: od 02.2015 do 07.2015

Stručné shrnutí projektu

Smysl, zaměření, účel projektu, jaký problém řeší

Základní myšlenkou projektu je zvýšení kvality výuky na SOŠ a SOU Sušice vytvořením odborných a praktických pracovišť, kde si studenti poznatky získané v teoretické výuce na praktické úrovni ověří, rozšíří a zdokonalí.

Projekt jako takový je tedy zaměřen na pořízení nových strojů a zařízení a technologií, které umožní škole zlepšení kvality odborné složky přípravy a realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi. Budou pořízeny takové přístroje, aby vybavenost učeben odpovídala požadavkům na kvalitní vzdělávání.

Realizací projektu budou vybaveny tři odborné učebny, ve kterých budou rozmístěny požadované stroje, zařízení a související technologie:

  • učebna gastronomie

  • učebna programování a technického kreslení

  • učebna výuky řízení motorových vozidel

Pomocí pořízení nových strojů, zařízení technologií do učeben dojde k zajištění vyšší úrovně odborného vzdělávání a vyšší efektivitě výuky, což je hlavní cíl projektu.

Rychlé odkazy