Projekt UNIV 3

Škola je zapojená do projektu UNIV 3. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Více informací se dozvíte na http://www.nuv.cz/univ3.

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.: podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učenímodernizovat proces akreditacípodpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

Škola je zapojená do projektu UNIV 3. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Více informací se dozvíte na http://www.nuv.cz/univ3.

Práce SOŠ a SOU Sušice v rámci UNIV 3

Ve školním roce 2012/13 pracovala naše škola na tvorbě dvou programu v rámci projektování UNIV 3. V programu "Pracovník dýhování a laminátování nábytku“ plnila škola tzv. gestorskou roli. Byly vypracovány osnovy programu vzdělávání dospělých podle NSK. Metodický postup musel být dodržen podle Metodické příručky a šablony, kterou vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha. Naši pracovníci se vyškolili na tvorbu těchto programů. Tvůrcem programu byla Ing. Hana Černá, metodikem dílčího tvůrčího týmu Paed Dr. Zdeňka Krčmová a mentorem Ing. Antonín Šrámek. Program byl koncem května 2013 odevzdán k pilotnímu ověření. Na tomto programu spolupracovala i partnerská škola SŠ Oselce. Ta vypracoval čtyři varianty zkoušky dle hodnotících standartů NSK. Pro pracovníky obou škol bylo organizováno na SOŠ a SOU Sušice školení k tvorbě obou částí programu. SOŠ a SOU Sušice pracovala ještě na tvorbě čtyř variant pro hodnocení dle NSK v rámci programu Úklidový pracovník administrativních ploch. Tyto čtyři varianty vypracovali jako tvůrci programu Ing. Marie Skalová a Ing. Pavla Holmanová. Mentorem byl Ing. Antonín Šrámek a metodikem DTT Paed Dr. Zdeňka Krčmová. I tento program byl odevzdán k pilotnímu ověření. Tvorbou obou programů v rámci UNIV 3 se naše škola řadí do soustavy škol, které ovládají práci s NSK a podílejí se významnou měrou na tvorbě programů vzdělávání dospělých.

Rychlé odkazy