Projekt UNIV 2 KRAJE

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice je zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.

V rámci tohoto projektu byly vypracovány tři vzdělávací programy určené pro další vzdělávání dospělých.

V první vlně se jednalo o program "Služby cestovního ruchu na Šumavě“, který jsme dvakrát na škole pilotně ověřili. Výuka se setkala s velkým zájmem účastníků kurzu různých věkových kategorií a rozmanitým počátečním vzděláním. Probíhala vždy dvakrát týdně v odpoledních a večerních hodinách v moderně vybavených učebnách naší školy. Na závěr kurzu obdrželi úspěšní absolventi certifikát.

Ve druhé vlně projektování byl vytvořen program "Pečovatelská činnost“. Zaměření cílové skupiny tohoto programu je široká veřejnost, rekvalifikace pro úřad práce, pracovníky Domova důchodců v Sušici a Domu s pečovatelskou službou Sušice, Denního stacionáře Klíček a Charity Volšovy. Součástí programu je zdravotní nauka a pečovatelství, psychologie a komunikační dovednosti, vyřizování písemností s úřady a institucemi v oblasti sociální péče, cizojazyčná příprava pro práci s klientem, který mluví cizím jazykem.

Ve třetí vlně projektování byl vytvořen program "Základní kadeřnické služby“. Tento program obsahuje několik povinných modulů, zaměřených na základní dovednosti a znalosti v oboru kadeřnictví, vodovou ondulaci, stříhání vlasů a poradenskou službu, kde účastník kurzu dovede zvolit účesy s ohledem na typ zákazníka. Volitelný modul je zaměřen na holení.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice se účastnila i projektování v rámci UNIV 3. Byl vytvořen program "Práce v ubytovacím zařízení“. Při tvorbě tohoto programu naše škola pracovala v roli gestorské školy. Další z programů "Pokojská“ byl vytvořen ve spolupráci s partnerskou školou a naši pracovníci vystupovali v roli hodnotitelů programu.

Součástí práce v projektování bylo i vzdělávání pracovníků naší školy. Deset učitelů se účastnilo kurzu "Lektorské dovednosti“, který byl v rozsahu 100 hodin. Další kurz byl zaměřen na marketing školy a poradenství.

Rychlé odkazy