Projekt – S-Kultura

Informace k projektu S-Kultura

Pod společným názvem „Hnutí na hranici“ pořádá v roce 2011 organizace cojc gGmbH sérii čtyř divadelních projektů v česko-bavorském příhraničí. Dva projekty se budou věnovat „divadlu na pomezí jazyků“: tématem bude vztah češtiny a němčiny jako jazyků, které existují vedle sebe, jejich vzájemné prolínání i vymezování. V Plzeňském kraji a Horním Falci proběhne česko-německý divadelně-jazykový projekt S-kultura, který se zaměří na „jídlo a stravování“, které již od pradávna národy spíše spojuje.

Projektu se může účastnit 10 studentů a studentek ve věku od 15 do 23 let. Přesně tolik jich bude i z německé strany. Studentům vzniknou jen minimální náklady, neboť projekt je financován grantem od Evropské unie (EU-Interreg) a dalšími veřejnými prostředky. Jelikož se projekt věnuje tématu stravování, hledáme také studenty z oborů gastronomie a hotelnictví. Projekt samotný probíhá ve spolupráci s Česko-německým koordinačním centrem TANDEM.

Realizační tým se vždy skládá z jednoho divadelního pedagoga/pedagožky z organizace čojč a jazykového animátora/animátorky vyškolené/ho koordinačními centry TANDEM. Tento tým společně s 20 mladými lidmi z Čech a Německa vypracuje čojčskou divadelní hru pro mládež, která si pohrává s oběma jazyky a bude uvedena jak v Česku, tak i v Německu.

Vzdělávání a artikulace politického vědomí, identifikace se svou zemí a převzetí zodpovědnosti pro místní rozvoj jsou cíle, které jsme stanovili našim projektům. Vše se točí kolem myšlenky, že dnešní pojem vlasti nemusí být nutně ohraničen zeměpisnými hranicemi, ale že pojímá i Evropu přede dveřmi.

Další informace na www.cojc.eu.

Zážitky našich studentů a jejich práce v této organizaci na www.cestovniruch.net v sekci ČOJČ projekty.

Rychlé odkazy