Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0002

Zahájení projektu: 1. 9. 2013

Ukončení realizace: 30. 6. 2015

Cíl projektu: Investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Plzeňském kraji

Projekt je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti technického vzdělávání, které žáci budou moci uplatnit v praxi. Má-li být zvýšena konkurenceschopnost současných i potenciálních žáků školy, je potřeba odborné učebny, laboratoře a školní dílny vybavit odpovídající technikou. Modernizace učeben vychází ze současných potřeb a nároků kladených na výuku Biologie, Chemie a Fyziky, kdy je cílem větší podíl praktické a názorné výuky oproti pouhé výuce teoretické, a také získání praktických kompetencí při manipulaci s moderním přístrojovým vybavením.

Realizace projektu umožní zvýšit úroveň výuky oborů Aplikovaná chemie, Elektrotechnika a dalších technických oborů. Žáci ZŠ se seznámí s technickými obory vzdělávání. Díky novému vybavení a zařízení bude zefektivněna výuka, zmodernizované prostory přilákají zájemce o studium, žáci se budou připravovat v podmínkách odpovídajících skutečné výrobní praxi.

Projekt v řadě aktivit podporuje rozvoj komunity pedagogů Plzeňského kraje, ať již spoluprací s kolegy ze středních nebo základních škol.

Rychlé odkazy