Podpora SOŠ a SOU Sušice jako centra odborného vzdělávání v technických oborech

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve zvdělávání

Název výzvy: Plzeňský kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 1.1

Název projektu: Podpora SOŠ a SOU Sušice jako centra odborného vzdělávání v technických oborech

Popis projektu

V návaznosti na specifické cíle oblasti podpory a globálního grantu je obecným cílem projektu rozvoj a inovace vzdělávání s důrazem na motivaci žáků ke vzdělávání a zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Hlavní cíle projektu

 • podpora a inovace stávajících technických učebních a studijních oborů SOŠ a SOU Sušices

 • polupráce s regionálními subjekty, základními školami, podnikateli a dalšími institucemi

 • motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů

Specifické cíle projektu

 • podpořit 6 pedagogických pracovníků školením v oblasti výpočetní techniky (program PowerPoint, obsluha technického vybavení)

 • vytvoření nových výukových materilálů (10ti technických předmětů) zpracovaných s využitím ICT v programu PowerPoint

 • podpořit 150 žáků SOŠ a SOU novými výukovými materiály

 • podpořit 440 žáků SOŠ a SOU účastí na výstavách a exkurzích k rozšíření výuky

 • vybavit odporné učebny (simulátory NC řízení vč. software, 2krát komplet interaktivní tabule, 3krát notebook, 2krát tiskárna, 3krát dataprojektor)

 • vytvořit a ověřit 4 nové vzdělávací programy

 • zpracovat 4 tištěné výukové materiály k novým vzdělávacím programům

 • podpořit 141 žáků SOŠ a SOU vzděláním v nových vzdělávacích programech

 • natočit a zpracovat náborové DVD s ukázkou výuky teoretické i praktické

 • uspořádat 3 workshopy

 • uspořádat ukázky praktické výuky technických oborů

 • podpořit 100 žáků SOŠ a SOU Sušice účastí na workshopu

 • podpořit 150 žáků regionálních ZŠ účastí na workshopu a ukázkách praktické výuky

Rychlé odkazy