Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Realizace

Zahájení: 1. 1. 2018

Ukončení: 31. 12. 2020

Rozpočet: 87 152 623,71 Kč

Cíl

Hlavním cílem projektu je komplexně podpořit rozvoj odborného vzdělávání na středních školách PK, zejména s důrazem na technické a řemeslné obory.

Aktivity

Modernizace učeben (CN – kontakty)

Rozvoj kompetencí pedagogů (sdílení, 6 setkání pro  SŠ + ZŠ)

2 odborné konference

Motivační aktivity škol (kroužky, projektové dny)

Motivační aktivity kraje (kempy, soutěž robotiky)

  1. Rozvoj kompetencí k podnikavosti (ZŠ, v případě zájmu i SŠ)

  2. Kemp odborného německého jazyka (ZŠ, SŠ)

  3. Robotika (ZŠ, v případě zájmu i SŠ)

  4. Polytechnika pro MŠ

Rychlé odkazy