Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče
v Plzeňském kraji

Název projektu: Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název výzvy: Plzeňský kraj - Výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 3.2

Schválený rozpočet projektu: Kč 3 720 783,67 (z toho 85 % je financováno z ESF a 15 % ze SR ČR)

Další informace na adrese http://www.masceskyles.cz/index.php?page=clanky&id=27

Rychlé odkazy