OPVK Výzva 56

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

V rámci výzvy 56 se ve školním roce 2015/2016 budou na naší škole realizovat dvě klíčové aktivity.

Vzděláváme se v jazycích nejen ve škole

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Jeho cílem je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU. V rámci tohoto projektu se budou realizovat dva krátkodobé zahraniční jazykově vzdělávací pobyty pro studenty, jeden ve Velké Británii a druhý v Německu.

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

V rámci tohoto projektu se do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura zavedou čtenářské dílny, jejichž cílem bude zvýšit zájem o čtenářství a literaturu.

Rychlé odkazy