Modernizace teoretické a praktické výuky technických oborů včetně zajištění bezbariérového přístupu a konektivity

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP), č. 11703

Začátek projektu: 01.07.2017

Konec projektu: 31.12.2018

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002056

Popis projektu

V rámci projektu dojde k výstavbě nové zdvihací plošiny pro bezbariérový přístup v oblasti vstupu do objektu školy a to do všech tří pater školy. V rámci této akce budou provedeny drobné bezbariérové a terénní úpravy okolí vstupu. Dále bude provedeno dovybavení odborného výcviku a praxe pro obory Truhlář a Elektrotechnika novými stroji a to CNC stroj pro opracování dřeva, gravírovací stroj, formátovací pila a další. V rámci teorie dojde k rekonstrukci jedné učebny na speciální PC učebnu s vybavením 31 počítačů pro programování a grafiku, trojkombinace sken, tiskárna a kopírka, plotter, 1 ks 3D tiskárny. Součástí projektu bude i zajištění konektivity celého střediska U Kapličky.

Cíle projektu

Vybavení a modernizace odborného výcviku oborů vzdělání s výučním listem, Truhlář 33-56-H/01, vybavení a modernizace praxe oboru Elektrotechnika 26-41-M/01, vybavení a modernizace výuky programování a technického kreslení technických oborů – 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 26-57-H/01 Autoelektrikář, 26-51-H/01 Elektrikář, 33-56-H/01 Truhlář, 36-52-H/01 Instalatér, Elektrotechnika 26-41-M/01. Vyřešení bezbariérového přístupu do všech pater školy U Kapličky 761, Sušice a vyřešení konektivity školy a praxe v objektech U Kapličky 761, Sušice.

Rychlé odkazy