ERASMUS+ – Jazyky jinak a moderně

Název projektu: Jazyky jinak a moderně

Realizace: 1. 1. 2014 – 30. 11. 2015

Program: Erasmus+

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

V rámci nového evropského vzdělávacího programu Erasmus+ zorganizovala naše škola dvě mobility, jednu do Anglie a druhou do Německa. Naše učitelky cizích jazyků, PhDr. Eva Kolačná a Mgr. Jana Pšeidová, absolvovaly během letních prázdnin metodické jazykové kurzy. Cílem obou mobilit bylo získat nové pohledy na výuku cizích jazyků a začlenit do naší pedagogické práce nové metody a přístupy, které by zvýšily motivaci našich studentů. Součástí pobytu bylo i získání autentických materiálů, nahrávek, brožurek, mapek, letáčků apod. To vše bychom chtěli zařadit do výuky jazyků, abychom tak do ní vnesli to, co běžné jazykové učebnice postrádají – přímou návaznost na běžný život v cizí zemi.

Metodický kurz anglického jazyka v Hilderstone College, Broadstairs, Anglie

Kurz nazvaný Creative Teaching and British Life and Culture se konal ve dnech 13. – 24. 7. 2015. Zúčastnila se ho PhDr. Eva Kolačná. Kurz byl zaměřen na tři oblasti: rozvoj jazykových dovedností, tvořivou metodiku výuky anglického jazyka a obohacení znalostí současného života a kultury ve Spojeném království. Pracovalo se s autentickými texty a nahrávkami, s materiály podněcujícími tvořivost a fantazii. Samozřejmostí bylo využívání komunikačních technologií. Hilderstone College má vynikající reputaci právě ve vedení metodických kurzů pro učitele, a to díky svým vynikajícím pedagogům. I tento kurz vedli jedni z nejlepších – Seth Lindstromberg a Tessa Woodward. Oba jsou autoři metodických knih, oba jsou mezinárodně uznávaní odborníci. Díky nim kurz probíhal v podnětné a tvořivé atmosféře. Mezinárodní obsazení kurzu bylo navíc skvělou příležitostí k výměně zkušeností a také k tomu nejdůležitějšímu – k navázání přátelských vztahů s kolegy ze zahraničí. I tato zkušenost je cenným vkladem do dalšího profesionálního i osobního růstu.

Metodický kurz německého jazyka v Did Deutsch Institutu, Mnichov, Německo

Kurz Teacher training proběhl v termínu od 20. 7. do 31. 7. 2015 a zúčastnila se ho Mgr. Jana Pšeidová. Týdně proběhlo 26 lekcí, většinu lekcí tvořil náročný kurz německého jazyka na té nejvyšší úrovni – úroveň C2 SERR. Následovaly pak 4 lekce náslechů v hodinách (tedy jakýsi mini job shadowing) a 2 lekce rozborů navštívených hodin. Obsazení kurzů bylo vskutku mezinárodní, setkali se tu profesionálové ze Slovinska, Itálie, Švýcarska, USA, Finska, Španělska, Francie a České republiky. Kurz tedy poskytl mimořádnou příležitost vzdělávat se společně s lidmi z různých zemí. Tato zkušenost přinesla nové podněty a možná i změnu pohledu na výuku u nás doma. Škola DID Deutsch Institut je vybavena moderní počítačovou učebnou, knihovnou a najdete tu i útulnou kavárničku. Je tu vše potřebné k výuce a zároveň k tomu, abyste svůj den strávili v příjemné atmosféře. Součástí kurzu byly i výlety do okolí a návštěva významných památek. Bez této zkušenosti by jazykové dovednosti postrádaly to opravdové a živé, čehož je jazyk součástí – přímý prožitek kultury a života dané země.

Workshop k projektu Jazyky jinak a moderně

Součástí projektu Jazyky jinak a moderně je také šíření toho, co jsme se na mobilitách dozvěděly a naučily. Proto jsme také dne 31. 8. 2015 uspořádaly pro naše kolegyně neformální workshop. Záměrně jsme vybraly tento den, kdy je ve škole ještě relativní klid. To relativní spočívá v tom, že tu sice ještě nemáme své studenty, ale už jsme zaneprázdněni přípravou, plány a nejrůznějším „papírováním“. Chtěly jsme tuto pracovní atmosféru na chvilku přerušit něčím jiným a seznámit své kolegyně s našimi zkušenostmi a zážitky z mobilit. A aby naše sdílení mělo i nějaký praktický užitek, připravily jsme pro každého účastníka balíček aktivit a nápadů do výuky. Tento balíček budeme postupně rozšiřovat, protože součástí našeho projektu je i tvorba výukových materiálů, založených na autentických textech a nahrávkách. Doufáme, že se nám trochu podařilo to, o co nám šlo nejvíce – povzbudit se vzájemně tak, abychom se na tu práci, která nás v letošním školním roce čeká, mohlypředevším těšit.

O našich aktivitách byl publikován článek v regionálním tisku – Učitelské prázdniny trochu jinak.

Závěrečný workshop k projektu Jazyky jinak a moderně

Ke konci projektového období (26.11.2015) jsme pro naše kolegyně zorganizovaly workshop, ve kterém byly předvedeny interaktivní materiály zpracované v programu Smart Notebook. Splnily jsme tím svůj slib z předchozího workshopu a obohatily balíček aktivit a tipů pro výuku jazyků o nové materiály, založené na vlastních fotografiích, videích a nahrávkách. Společně se svými kolegyněmi jsme zhodnotily jejich atraktivitu a vhodnost pro výuku jazyků na naší škole. Došly jsme k záběru, že bychom tyto materiály měly dále rozvíjet a připravit je v různých úrovních, od začátečníků po pokročilé. Všechny jsme se shodly na tom, že byly nastartovány pozitivní změny vevýuce jazyků. Potěšilo nás, že se naše práce setkala s pozitivním ohlasem. Projektové období sice končí, ale naše snahy rozhodně ne. Práce na interaktivních materiálech nás totiž bavila, naučily jsme se spoustě nových věcí a navíc máme teď řadu inspirací a nápadů, které bychom chtěly dále rozvíjet.

Rychlé odkazy