Douzelage – podpora rozvoje a výměny mezievropských cílů a ideí,
sjednocení názorů občanu EU

Douzelage je nový druh evropské spolupráce mezi občany partnerských zemí se širokým okruhem působnosti. Hlavní důraz je kladen na mládež a její vzájemné návštěvy a výměny prostřednictvím škol a klubů

Další informace naleznete na adrese www.douzelage.org.

Rychlé odkazy