Budoucnost utváříme společně – Kulturní a profesní výměny v regionu Sušice–Cham
Zukunft gemeinsam gestalten – kultureller und beruflicher Austausch in der Region Sušice–Cham

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Číslo projektu: 71

Projekt v období let 2017–2020 realizují školy SOŠ a SOU Sušice a VHS im Ladreis Cham, e.V.

Název projektu: Budoucnost utváříme společně – kulturní a profesní výměny v regionu Sušice–Cham

Jak již říká název projektu „Budoucnost utváříme společně - kulturní a profesní výměny v regionu Sušice–Cham“ jde v tomto projektu o to, naplnit náš společný životní a hospodářský prostor v oblasti Sušice a Chamu reálným životem. To se nejlépe daří, když se lidem v příhraničních oblastech umožní vzájemně se setkávat, nalézat, rozvíjet a realizovat společná témata a přitom používat také moderní komunikační cesty, které mladí lidé dnes používají. Vzhledem k tomu, že se projekt zaměřuje na dospívající mládež a mladé dospělé lidi z České republiky a z Bavorska, rozdílné vzdělávací systémy a obsahy odborného vzdělávání (školní a duální), vzájemné poznávání, a zabývá se mimo jiné kulturními a společenskými normami sousední země, dále navazujeme na přechozí zkušenosti, rozvíjíme je o nové formy a aktivity, stanovili jsme v mnoha předchozích pracovních setkáních tyto stěžejní body projektu:

  • dlouhodobé praxe a stáže pro české žáky v Bavorsku pro řemeslné obory a obory služeb s odborným dohledem

  • společné (pro české i bavorské žáky) dvoudenní profesní workshopy v Čechách a v Bavorsku

  • praxím a stážím předcházející kurzy, školení a workshopy cílem poznání rozdílných systémů a tomu odpovídající odborné materiály

  • vypracování nových jazykových výukových materiálů (německy a česky)

  • tematické pobyty žáků v Sušici a v Chamu

  • společné sportování v Sušici

  • workshopy pro učitele a organizátory praxí v Sušici a Chamu

  • jazykové karty s odbornou slovní zásobou pro nové obory v češtině, němčině a angličtině, informace o praxích a podnicích praxe vyvěšené na společných stránkách www.susice-cham.eu

  • dokumentace vzájemné spolupráce ve formě almanachu a rozšířeného společného webu

Kromě toho budou mladí lidé z Německa i Čech cíleně vedeni ke komunikaci prostřednictvím nových médií (Internet, Skype, Facebook,…) aby se nadále udržovala osobní přátelství a vzájemné udržitelné propojení. Tomu také výrazně přispěje stálá expozice spolupráce v Sušici a "jazykový ostrůvek" v Chamu. Celým obsahem projektu prochází průřezová témata jako je získávání mezikulturních kompetencí, význam udržitelného ekologického chování, zásady rovnoprávnosti a rozmanitosti. Projekt cílí na tyto skupiny: v prvé řadě na mladistvé a mladé dospělé z České republiky a z Bavorska a dále na učitele obou škol.

Cíle projektu jsou přeshraniční profesní zkušenosti a překonávání jazykových bariér, rozdílností vzdělávacích systémů a sociálně kulturních předsudků.

Přidaná hodnota projektu spočívá v tom, že mladí lidé z Čech a Bavorska budou příhraniční regiony chápat a užívat jako společný životní, pracovní a hospodářský prostor. Toto má ve svých důsledcích potencionál úspěšně čelit nevýhodám tohoto území jako je nedostatek kvalifikované pracovní síly, odchod lidí z venkova nebo demografický podmíněný úbytek obyvatelstva.

Předpokládané počty účastníků

Praxe, stáže, workshopy: 248. Tematické pobyty: 480. Společné sportování: 240.

Rychlé odkazy