Novela maturitní zkoušky

Z těch nejzásadnějších změn je třeba uvést, že novela školského zákona zrušila konání 3 povinných zkoušek
společné části maturitní zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika) a zavádí další nepovinnou
zkoušku vyšší úrovně z matematiky ve společné části maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující.
Dále pak podle ustanovení § 78 a § 79 školského zákona se písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka
a literatury a z cizího jazyka, které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, přesouvají do profilové
části maturitní zkoušky.

Metodiku si můžete přečíst - zde.

Rychlé odkazy