Poděkování žákům oboru Sociální činnost

 V příštích dnech budou někteří žáci oboru Sociální činnost povoláni v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu k výkonu pracovních povinností vztahujících se ke studovanému oboru. Při náročné práci budou aplikovat poznatky z teoretické výuky v praxi. Našim žákům děkujeme, že v této nelehké době budou i při těchto pracovních povinnostech reprezentovat školu, studijní obor, a že se stanou plnohodnotnou posilou v pomáhajících profesích.

Rychlé odkazy