Moderní pracovní příležitosti pro žákyně a žáky v regionu Sušicka

Plánovaná akce se uskuteční dne 11. listopadu 2020, a to ve třech obsahově totožných termínech, a je určena převážně pro žákyně a žáky základních škol ze Sušice a blízkého okolí, kteří budou v aktuální situaci ochotni a schopni se do ní zapojit on-line. Připojit se však mohou i další zájemkyně a zájemci z široké veřejnosti.

1. termín: od 9:00 do 10:30

2. termín: od 12:00 do 13:30

3. termín: od 14:30 do 16:00

Hlavním cílem je prezentace naší školy a vybraných partnerských firem, které nabízejí moderní pracovní příležitosti, navazující na obory, jež se u nás vyučují. Žákyně a žáci ze ZŠ tak budou zaprvé informováni o možnostech moderního zpracování rozličných materiálů, užívání environmentálně šetrných technologických postupů, a to všechno zprostředkovaně (bez nutnosti přímé návštěvy naší školy, či pracoviště naší partnerské firmy). Ve druhé fázi pak dostanou informace o učebních a studijních oborech, z nichž si mohou u nás vybírat, a jejichž absolvováním by se mohli o pozici v takovéto firmě ucházet. V obecné rovině rovněž pochopí význam vzdělávání se pro svou budoucnost a akce si klade za cíl také vzbudit zájem žákyň a žáků ZŠ a vyučení se, případně složení maturitní zkoušky v oborech, které jsou u nás nabízeny.

Součástí akce bude i plnění různých úkolů, kdy budou žákyně a žáci vyzváni ke práci s dostupnými informacemi, vyhledávání různých informací na stránkách partnerských firem a podněcováni ke smysluplné aktivitě v prostředí internetu, který patří dnes k prostoru s nepřeberným množstvím informací. Výstupem bude spolupráce naší školy, partnerských firem a oslovených základních škol v širším kontextu a poznávání moderních možností, jak se uplatnit ve světě práce. Podle časových možností zástupců našich partnerských firem jsou plánovány buďto živé on-line vstupy v rámci akce, popřípadě s nimi bude předtočen rozhovor, který následně promítneme žákyním a žákům ZŠ. Plánovány jsou i virtuální návštěvy těchto firem, kdy se žákyně a žáci budou moct na dálku seznámit s pracovním prostředím, v němž se dennodenně pohybují zaměstnankyně a zaměstnanci našich spolupracujících firem. V případě živých vstupů pak budou moct klást dotazy přímo zástupcům firem, a to v rámci krátkých řízených diskusí na konci každého bloku prezentace jednotlivých firem.
Nebude chybět ani komentovaná virtuální prohlídka hlavní budovy naší školy i všech odloučených pracovišť, kde budou představeny používané technologie, vybavení dílen, možnosti rozvoje pro žákyně a žáky a v neposlední řadě moderní technika, s níž se mohou setkat v rámci vzdělávání a která jim v mnohém usnadní práci a pomůže identifikovat závady, na něž by jinak přicházeli rozhodně delší dobu.

Akce proběhne v prostředí MS Teams, odkaz obdrží příslušné školy na uvedené e-mailové adresy. Široká veřejnost se může v případě zájmu přihlásit zde: 9:00-10:30; 12:00-13:30; 14:30-16:00.

Kontaktní osoba za organizátora akce: Mgr. Jiří Vlček (vlcek@sossusice.cz)

Propagace školy na školním Facebooku a Instagramu.

 

Rychlé odkazy