Stravování ve školní jídelně během distanční výuky

Během distanční výuky mají žáci odhlášeny obědy automaticky. Pokud mají žáci zájem se stravovat, musí se individuálně přihlásit u vedoucí školní jídelny - paní Prosserové (tel.: 376 524 801). Obědy je možné odnést v jídlonosiči. Strava se vydává ve výdejně na DM nebo v Poštovní ulici. Cena obědů se od 1. 6. 2020 upravila na 27 Kč/oběd. Proto je zapotřebí upravit zálohu inkasa na min. 600 Kč/měsíc (pouze obědy) a nebo 3 000 Kč (celodenní strava). Prosíme, zkontrolujte si variabilní symboly u plateb. Při dotazech kontakujte přímo paní Prosserovou. 

Rychlé odkazy