Nařízení Krajské hygienické stanice

Od 5.října 2020 přechází teoretické vyučování na distanční formu!  Je tedy zakázána osobní přítomnost žáků ve vzdělávání! Přesto žáci mají možnost chodit na obědy do školní jídelny v čase dle platného rozvrhu. Je proto nutné si individuálně odhlásit oběd dle potřeby! 

Odborný výcvik a praxe běží normálně!

Domov mládeže běží pouze pro žáky vykonávající odborný výcvik a praxi!

 

Rychlé odkazy