Maturitní zkoušky 2020

Jednotné zkušební schéma státní maturitních zkoušek naleznete - zde.

Organizaci školní části maturit nástavbového studia třídy 2.P/PT naleznete - zde.

Harmonogram ústních zkoušek školní části maturit nástavbového studia třídy 2.P/PT naleznete - zde.

Organizaci školní části maturit třídy 4.CR naleznete - zde.

Harmonogram ústních zkoušek školní části maturit třídy 4.CR naleznete - zde.

Čestné prohlášení k vytištění - zde.

Souhrn hygienických opatření naleznete - zde.

Rychlé odkazy