Otevírání školy - příprava žáků na závěrečné zkoušky od 11.5.2020

Od 11.5.2020 se začnou připravovat závěrečné ročníky pro zkoušky. Níže naleznete rozpis tříd a hodin, kdy se bude učit. Příchod žáků a přestávky jsou upraveny tak, aby se žáci různých tříd fyzicky nepotkali.

Rozvrh na další dny se připravuje. Níže naleznete i hygienická pravidla pro žáky i zaměstnace. Domov mládeže, školní bufet i školní jídelna zůstávají zavřené. Pokud žáci cití projevy nemoci, ať v žádném případě nechodí do školy!

Žáci musí odevzdat před vstupem do školy čestné prohlášení. Kdo neodevzdá podepsané, nemůže do  školy. Prohlášení naleznete níže.

Vstup do šatny má:

7:00 - 7:10   3.ZP		3.T/Z
7:10 - 7:20   3.K
7:20 - 7:30   3.Kad		3.D
7:30 - 7:40   3.A		3.DE
7:40 - 7:50   4.CR
7:50 - 8:00   2.P/PT

 

Třídy 3.Z,3.T,3.D,3.DE jdou na odborný výcvik v našich školních dílnách! Čestné prohlášení odevzdají učitelům oborného výcviku.

Vstup do dílen:

3.T a 3.D od 7:00
3.DE a 3.Z od 7:15

Ostatní nižší ročníky pokračují v distanční výuce.

Rozpis vyučovacích hodin od 1.6. do 5.6.2020 naleznete - zde.

Rozpis přestávek naleznete - zde.

Souhrn hygienických opatření naleznete - zde.

Čestné prohlášení k vytištění - zde.

Rychlé odkazy