Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pololetí šk.r.2019-2020

Plné znění vyhlášky naleznete  - zde.

Tímto ředitel školy informuje žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení na konci školní roku, a to zejména o pravidlech Vyhlášky (§ 4 vyhlášky 211/2020 Sb.)

Pro lepší porozumění a zdůraznění novinek přikládáme manuál MŠMT - zde.

Informace najdete také na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

Rychlé odkazy