Virtuální prohlídka Muzea Šumavy v Sušici

Milé žákyně, milí žáci,

Muzeum Šumavy Sušice vás zve na virtuální prohlídku svých sbírek. Pokud chcete poznat nejen město Sušice, nýbrž i oblast Šumavy, naskýtá se vám nyní jedinečná příležitost. Seznamte se s historií tohoto regionu a získejte rovněž informace o dějinách sirkařství, jež je se Sušicí neodmyslitelně spjato.

Přejeme všem příjemný kulturně-historický zážitek. :)

Rychlé odkazy