Termín odevzdání maturitní práce

Ředitel školy rozhodl o změně termínu odevzdání maturitních prací takto:
 
Termín odevzdání maturitní práce (jarní, podzimní atd.) vždy v den, kdy žák obdrží závěrečné vysvědčení z 4. ročníku do 12:00 hodin do rukou vedoucí maturitní práce.  
Pokud to z nějakého důvodu nebude možné, tak se práce odevzdává v tomto termínu v sekretariátu školy.  
Hodnocení vedoucí práce i oponenta si pak může žák vyzvednout u vedoucího či oponenta (případně v sekretariátu) kalendářní týden po odevzdání práce.  

Rychlé odkazy