Stáže v oboru Sociální činnost

Studenti oboru Sociální činnost absolvují v prvním ročníku stáž v Domově seniorů a v Domově se zvláštním režimem. 

Pod odborným vedením zkušené paní učitelky PhDr. Anny Řáhové tak i letošní prváci načerpali první zkušenosti pro budoucí povolání. Seznámili se s poskytovanou péčí a veškerým vybavením.

Rychlé odkazy