Na festivalu Jeden svět

V rámci festivalu Jeden svět shlédli naši žáci oboru Cestovní ruch dokumentární film "Kdo, když ne my?". Film se věnuje masovým protestům v Bělorusku, a to proti 30-leté diktatuře Alexandra Lukašenka. Dozvěděli jsme se bližší informace o osudech tří vybraných žen, které stály v předních liniích těchto protestů, a také další souvislosti se sousedními zeměmi (Ukrajinou a Ruskem). 

Festival se konal ve Smetanově sálu sušického gymnázia dne 27. března 2024. Na závěr uspořádal pan pořadatel s přítomnými žáky navazující tematickou diskuzi, která se věnovala jejich emocím pom promítání a zároveň pojmu hrdinství nejen v dnešní době. 

Rychlé odkazy