Jednotná přijímací zkouška pro studijní obory s maturitou

Přihlášky na střední školy do 1. kola proběhly v termínu od 1. do 20. února 2024. Velmi děkujeme, že jste hojně využili naší nabídku pomoci a spolupráce při podávání e-přihlášek v novém systému.

Protože letos vstoupil v platnost nový systém přijímacího řízení na SŠ, chtěli bychom Vás průběžně informovat. 

Všechny důležité informace najdete na našem webu zde

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE nabízí pro školní rok 2024/2025 vyučení v devíti učebních oborech a dvou oborech kategorie E, studium ve třech studijních oborech a jeden obor pro nástavbové studium (tři zaměření).

Učiliště je možno navštívit od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin.

Přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s výučním listem se NEKONAJÍ.

Uchazeči do oboru vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové studium) KONAJÍ jednotné přijímací zkoušky v 1. kole a ve 2. kole ve dvou termínech, v dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové):

  • první termín 12.4.2024, druhý termín 15.4.2024

  • náhradní termín 29.4.2024 a 30.4.2024

Kde se budou zkoušky konat (CERMAT.cz)

  • Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.
  • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat výhradně na některých ze škol, na které jste se přihlásili.
  • Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a uchazeč se o nich dozví z pozvánek, které rozešlou ředitelé škol.
  • CZVV 1. března 2024 určí, který uchazeč kde a kdy koná jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) a předá tyto informace ředitelům středních škol.
  • Rozdělovat se bude primárně podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro JPZ. 

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete  - Jednotná přijímací zkouška 2024│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

 

Rychlé odkazy