Čestné uznání Hospodářské komory

Hospodářská komora ČR  udělila naší škole Čestné uznání za vysokou úroveň odborné přípravy absolventů ve školním roce 2022/2023.

Rychlé odkazy