Nabídka na prodej soustruhů

K prodeji nabízíme použité soustruhy, popis naleznete v nabídce.../images_users/Prodej%20soustruh%C5%AF.pdf

Dne 23. 10. 2023 nabízíme k prodeji použité soustruhy. Případní zájemci podají nabídky do 24. 11. 2023  do 9:00 v zalepené obálce, jednotlivě na každý soustruh s označením typu soustruhu s výší nabídkové ceny (nabídnutá cena nesmí být nižší než přepdokládaná prodejní cena + cena odhadu) do sekratariátu školy s názvem "PRODEJ SOUSTRUHŮ - označení typus soustruhu".

Soustruh obdrží uchazeč, který nabídne nejvyšší cenu, bude do 29. 11. 2023 vyzván k zaplacení nabídnuté ceny, kterou musí uhradit do 5 dnů od obdržení výzvy. Soustruh mu bude předán následně po zaplacení nabídnuté částky na základě kupní smlouvy. 

Uvedené předpokládané nejnižší ceny jsou včetně DPH 21 %.

Soustruhy je možno si prohlédnout 14. 11. 2023 v 10:00.

Rychlé odkazy