Zahájení školního roku 2023/2024

Milí žáci, školní rok společně zahájíme v pondělí 4. září 2023.

 

  • Vyšší ročníky, tj. od 2. třídy a výše zahájíme školní rok v 8:00 takto:

- Učební obory začínají od 8:00 buďto ve škole (pokud máte v sudém týdnu teorii) nebo na odborném výcviku (máte-li v sudém týdnu praxi).

- Studijní obory začínají od 8:00 ve škole. Zahájení proběhne v kmenových třídách.

  • Všichni noví žáci 1. ročníků mají slavnostní zahájení tradičně v 10:00 v Sokolovně (T.G. Masaryka 120).  Poté se přesunou společně se svými třídními učiteli do budovy školy U Kapličky, kde dostanou další informace ve svých kmenových třídách (seznámení s důležitými záležitostmi a provozem školy). 
  • Třída 1P/1.PT/1.PV zahájí školní rok vyjímečně ve sborovně v hlavní budouvě U Kapličky, přestože nástavbové studium bude mít v letošním školním roce většinu výuky v Poštovní ulici.
  • Ubytování v Domově mládeže bude zahájeno v pondělí 4.9. po oficiálním zahájení školního roku (nemůžete přijet už v neděli). Třídní učitelé vám předají veškeré informace. 

 

Přejeme vám všem, našim žákyním i žákům, abyste úspěšně vykročili do tohoto školního roku a dařilo se vám podle vašich představ. Hlavně se nevzdávat, vše se dá řešit. 

 

 

 

Rychlé odkazy