Předávání výučních listů našim absolventům

V pátek 23. června proběhlo slavnostní předávání výučních listů, poté co naši žáci prošli úspěšně náročným zkouškovým procesem.

Získat výuční list znamená být specialistou ve svém oboru. Každý žák v závěru 3-letého studia prochází téměř dvouměsíčním zkouškovým obdobím. Absolvuje písemnou, praktickou a ústní zkoušku, které se liší podle oboru. Vyvrcholením jsou ústní závěrečné zkoušky, ty se na naší škole konaly ve dnech 12. až 21. června

Znamená to náročnou přípravu a rovněž předvést před zkušební komisí své praktické schopnosti. A to není vůbec jednoduché.

Je tu závěr tříletého studia, kde teorie střídala praxi. Letos končilo celkem osm oborů - opravář zemědělských strojů, isntalatér, autolektrikář, kadeřník, kuchař, truhlář, zedník, či mechanik opravář.

Gratulujeme všem absolventům, jste šikulové! Přejeme hodně štěstí v praktickém životě.

Přijďte se pochlubit, těšíme se :)

3.D/DE a PaedDr. Zdeňka Krčmová, třídní učitelka 

3.A/I/T a Ing. Jan Švec, třídní učitel 

3.ZP, Ing. Věra Marešová, třídní učitelka a Ing. Jaromír Kolář, ředitel

3.KA/K a Ing. Marie Skalová, třídní učitelka 

3.KA/K

Rychlé odkazy