Zahájení školního roku 2021/2022 dne 1.září 2021

Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne 1.září 2021 následujícím způsobem:

  1. Žáci vyšších ročníků  a 1.ročníku nástavbového studia zahajují od 8 hodin ve třídách nebo pracovištích odborného výcviku testováním. Podrobný rozpis naleznete  - zde.
  2. Žáky 1.ročníků (mimo nástavbového studia)  a jejich rodiče srdečně zveme od 10 hodin do sušické sokolovny. Protože se jedná o hromadnou akci, budou se na ni vztahovat všechna hygienická pravidla. Doporučujeme dorazit s dostatečným časovýmpředstihem. Nutná je ochrana dýchacích cest (respirátor,...). Proto doporučujeme vstup maximálně jednomu zákonnému zástupci. Dále bude vstup povolen pouze osobám, které splní podmínky mimořádného opatření MZDR č.j.:14601/2021-22/MIN/KAN ze dne 30.7.2021 stanovené pro bezinfekčnost:
  • doloží certifikát o plně dokončeném očkování po 14 dnech
  • nebo předloží potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
  • případně osoba doloží negativní výsledek RT-PCR testu provedeného nejdéle 7 dnů předem
  • případně osoba doloží negativní výsledek antigenního testu ne staršího než 72 hodin provedeného v odběrovém místě. 

    Po slavnostním zahájení se žáci a doprovod, který prošel kontrolou přesunou do školy a případně na domov mládeže. Ubytování na DM pro všechny žáky a ročníky bude možné až po slavnostním zahájení v sokolovně a provedené kontrole bezinfekčnosti.

Rychlé odkazy